12. októbra 2017
Čítaní: 53
KN 41/2017 | Zo sveta
Pápež proti diktatúre materializmu
Vo štvrtok 5. októbra sa Svätý Otec František stretol na audiencii s členmi 1. generálneho zhromaždenia obnovenej Pápežskej akadémie pre život.

 Pápež prijal účastníkov generálneho zhromaždenia v novej synodálnej aule. Tí počas celého týždňa diskutovali na tému „Sprevádzať život. Nové zodpovednosti v technologickej ére“. Petrov nástupca im odporúčal, aby sa ich odborná debata nezameriavala iba na problematiku špecifických situácií etického, sociálneho alebo právneho konfliktu, ale zamerala sa na dnešnú, veľmi rýchle sa šíriacu kultúru obsedantne nadradzujúcu jedinca nad realitu. „Dokonca sa hovorí o egolatrii, teda skutočnom kulte vlastného ja, na ktorého oltár sa obetuje čokoľvek, vrátane najdrahších citov. Táto perspektíva nie je neškodná, pretože vytvára subjekt, ktorý sa neustále sleduje v zrkadle, až stratí schopnosť obrátiť zrak k druhým a k svetu.“ Svätý Otec tiež upozornil na spojenectvo ekonomiky a techniky, ktoré sa vyznačuje trúfalým materializmom. Ono nakladá so životom ako s využiteľným zdrojom, ktorý je možné odpísať. Žiaľ mnohí ľudia majú trpkú a bolestnú skúsenosť z iluzórnych prísľubov technokratického materializmu. Napriek propagovanému blahobytu, ktorý by sa mal automaticky zvyšovať s nárastom trhu, sa, naopak, rozširuje priestor chudoby, konfliktov, skartácie a opustenosti, závisti a zúfalosti, podotkol pápež.

-VRCZ-
Páčilo sa :
0