11. októbra 2017
Čítaní: 90
KN 41/2017 | Z domova
Univerzita oslavuje, ocenila aj arcibiskupa
Univerzita svätých Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave oslávila 20. výročie svojho vzniku. V stredu 4. októbra sa pri tejto príležitosti konala aj slávnostná svätá omša.

 Oslava výročia univerzity začala v ranných hodinách svätou omšou v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Koncelebrovali rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozef Jarab, Pavol Zemko, správca Univeritného pastoračného centra v Trnave Adrián Čontofalský SJ a Stanislav Žlnay. Po jej skončení sa predstavitelia univerzity a pozvaní hostia z akademického prostredia, mestskej i krajskej samosprávy a mnohí ďalší stretli v Divadle Jána Palárika, kde sa okrem slávnostných príhovorov konal aj kultúrny program – vystúpila folklórna skupina Trnafčan a mužské spevácke okteto Danubius Octet Singers z Bratislavy.

 

Orosch dostal cenu univerzity

V rámci programu v divadle rektor UCM Jozef Matúš odovzdal Cenu Jána Sambucusa, ako najvyššie ocenenie školy, trnavskému arcibiskupovi Jánovi Oroschovi za duchovnú podporu pri rozvoji UCM, rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozefovi Jarabovi za doterajšiu spoluprácu, predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi za trvalú aktívnu spoluprácu a prínos pri budovaní a rozvoji. Rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid bol ocenený za prehlbovanie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi dvoma univerzitami v Trnave.

UCM si uctila aj bývalého rektora Eduarda Kostolanského, bývalého predsedu Akademického senátu Milana Čákyho a jeho nasledovníka Juraja Mištinu, predsedu Správnej rady UCM Juraja Trokana a dekanov fakúlt.

 

Z 500 na takmer 6 000

Univerzita vznikla v roku 1997 a počas prvého akademického roka mala len 435 študentov, no za 15 rokov odovzdala diplomy až 15 931 študentom. Škola má v súčasnosti štyri fakulty (filozofickú fakultu, fakultu masmediálnej komunikácie, fakultu sociálnych vied a fakultu prírodných vied) a Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Navštevuje ju spolu 5 800 študentov. Počas svojej existencie už odovzdala 24 250 diplomov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. 

-NŠ-
Páčilo sa :
0