12. októbra 2017
Čítaní: 44
KN 41/2017 | Zo sveta
Vo Francúzsku ožívajú misijné povolania

 Napriek ťažkej kríze kňazských povolaní dochádza vo Francúzsku v posledných rokoch k oživeniu misijných povolaní. Na sviatok svätej Terézie z Lisieux, patrónky misií, bolo v Paríži vyslaných do ázijských krajín sedem kňazov zo Združenia zahraničných misií. Niečo podobné sa nestalo už pol storočia.

„Mladí ľudia otvárajú svoje srdce Pánovmu hlasu vďaka skúsenostiam z misijného dobrovoľníctva. Na obdobie od troch mesiacov do troch rokov sa odchádzajú venovať nejakému misijnému programu. Venujú svoje profesné a osobné schopnosti službe Pánu Bohu. To všetko prebieha pod dohľadom našich misionárov, ale tiež kňazov a biskupov z misijných krajín. Práve v týchto situáciách mladí otvárajú svoje srdcia a počúvajú hlas povolania. A po tejto skúsenosti z terénu sa sami pýtajú: Prečo by som tiež ja nemohol ísť touto cestou. Odpovedajú na povolanie, začínajú formáciu, vstupujú do seminárov a dospievajú k chvíli, keď Cirkev ich povolanie potvrdí a posiela ich na misie,“ priblížil predstavený kňazskej spoločnosti Gilles Reithinger.

Kňazi zo Združenia zahraničných misií odchádzajú z Francúzska na celý život. Na misiu prichádzajú do krajiny, ktorú si sami nevybrali, ale ktorá im bola pridelená pri diakonskom svätení. Posledne rozoslaní francúzski misionári odišli do Barmy, Kambodže, Laosu a do Singapuru.

-VRSK-
Páčilo sa :
0