8. novembra 2017
Čítaní: 94
KN 45/2017 | Zo sveta
Fatima je výzvou na pokánie
Takmer dvesto pútnikov z celého Slovenska putovalo 29. októbra až 1. novembra do Fatimy. Púť duchovne viedol trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý je v Konferencii biskupov Slovenska zodpovedný za pastoráciu pútnikov.

 Ako uviedol hlavný sprievodca podujatia Ján Majerník, išlo o jednu z posledných slovenských pútí do Fatimy, ktorú v roku, keď si pripomíname storočnicu fatimských zjavení, navštívilo vyše tritisíc pútnikov zo Slovenska. Zároveň ocenil, že do Fatimy putovali aj rodiny s deťmi.  

„Putovanie má tradíciu už vo Svätom písme. Vieme, že už Abrahám opustil rodné mesto Ur a spolu s manželkou putoval do Kanaánu, zasľúbenej zeme. Dokázali sa zrieknuť istôt, ktoré mali doma, bohatstva, rodiny, príbuzných, a ísť do prostredia, ktoré im bolo úplne neznáme. Práve to je prvoradý odkaz putovania – vziať na seba isté riziko s úmyslom, že sa chcem aspoň na určitý čas zbaviť pozemských vecí a obrátiť svoju pozornosť na veci duchovné,“ povedal trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý sa na púť vydal spolu s veriacimi z Trnavskej arcidiecézy. Okrem nich sa na púti zúčastnili členovia a predstavitelia Spolku svätého Vojtecha, veriaci z farnosti Partizánske, ale aj z ďalších slovenských miest a obcí. Najväčšiu skupinu tvorili pútnici z farnosti Močenok, do ktorej patrí aj filiálka Horná Kráľová. „Napriek tomu, že v našej farnosti organizujeme mnoho pútí, veriaci si nechceli nechať ujsť príležitosť putovať do Fatimy v jubilejnom roku. Na púť prišlo z našej farnosti až 43 účastníkov,“ povedal močenský farár Peter Michalov.

Počas svätých omší, modlitby posvätného ruženca či pobožnosti krížovej cesty odzneli viackrát myšlienky o odkaze fatimských zjavení i o podstate putovania. „Púť pre mňa znamená vytrhnutie z istého stereotypu a isté zduchovnenie v spoločnosti ostatných pútnikov. Putovanie vo mne ešte vždy dlho doznieva. Každý prežíva putovanie inak, dôležitá je však metanoia, zmena v nás,“ povedal pre Katolícke noviny arcibiskup Orosch. 

„Púť nie je iba turistický zájazd, na púti sa konfrontujeme. Pútnik by mal zmeniť svoj život. Fatima nás pozýva na niečo, čo sme nezažili v rutinnom duchovnom živote,“ zdôraznil Ján Majerník a vysvetlil, že obsahom fatimských zjavení bol určitý Boží zámer s ľudstvom. „Boh chcel, aby sa ľudia kajali. V tom sa fatimské zjavenia úplne stotožňujú s evanjeliom a vyzývajú, aby sme sa dokázali obetovať za hriešnikov.“ 

Martina Grochálová, snímka: Ivan Šulík
Páčilo sa :
0