8. novembra 2017
Čítaní: 59
KN 45/2017 | Zo sveta
Vyvrcholilo 500. výročie reformácie
Katolícki a luteránski predstavitelia zhodnotili spoločnú spomienku na reformáciu. Vyzdvihli, že historicky prvýkrát sa vnímala reformácia v ekumenickej perspektíve.

 Svätá stolica a Svetová luteránska federácia pozitívne bilancujú rok spoločnej spomienky 500. výročia reformácie. Vo vyhlásení z 31. októbra, teda v deň, keď spomienkový rok končil, hovoria o veľkej vďačnosti za duchovné a teologické dary získané skrze reformáciu. „Zároveň sme taktiež prosili o odpustenie za viny a spôsob, akým kresťania zranili Pánovo telo a vzájomne sa urážali,“ stojí v deklarácii.

 

Ekumenická perspektíva

„My luteráni a katolíci sme hlboko vďační za ekumenickú cestu, ktorú sme spoločne podnikli v posledných 50 rokoch,“ napísali autori vyhlásenia. Táto cesta viedla k prekonaniu predsudkov, posilneniu vzájomného porozumenia a k dosiahnutiu významných teologických dohôd. Medzi „požehnané“ plody uplynulého roka zahrnuje Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Svetová luteránska federácia najmä skutočnosť, že katolíci a luteráni historicky prvýkrát vnímali reformáciu v ekumenickej perspektíve. Ako podotýkajú, otvoril sa tak nový pohľad na udalosti 16. storočia, ktoré viedli k rozdeleniu Cirkvi. „Aj keď činy z minulosti nie je možné zmeniť, ich dnešný dopad na nás môže byť premenený tak, aby sa stal impulzom na rast spoločenstva a znamením nádeje pre svet, a to nádejou na prekonanie roztržiek. Opäť zreteľne vyvstala skutočnosť, že to, čo nás spája, ďaleko presahuje to, čo nás rozdeľuje,“ píše sa v deklarácii.

 

K učeniu o ospravedlnení sa pridali anglikáni

V posledný októbrový deň si protestantské cirkvi už tradične pripomenuli pamätný Deň reformácie. Práve 31. októbra 1517 totiž Martin Luther vo Wittenbergu zverejnil svojich 95 téz. Záver 500. výročia sa do dejín zapísal aj významným počinom zo strany anglikánov. Anglikánske spoločenstvo sa totiž pripojilo k Spoločnému vyhláseniu k učeniu o ospravedlnení, ktoré v roku 1999 podpísali katolíci a luteráni. Dokument v roku 2006 podobne podpísala aj Svetová metodistická rada a v tomto roku to bolo Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví.

-VRCZ-, -VRSK-
Páčilo sa :
1