14. novembra 2017
Čítaní: 123
KN 46/2017 | Z domova
Svätý Martin je príkladom žitého evanjelia
Bohatým programom počas Svätomartinského trojdnia vyvrcholil 10. – 12. novembra jubilejný Rok sv. Martina, ktorý si od novembra 2016 pripomenuli v Bratislavskej arcidiecéze i na Spiši.

 Svätomartinské trojdnie sa začalo požehnaním mladého vína v Kaplnke sv. Ladislava v bratislavskom Primaciálnom paláci v piatok podvečer. Požehnal ho bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý bol hlavným celebrantom bohoslužieb v Katedrále sv. Martina počas všetkých troch dní.

 

Zrno vedľa kúkoľa

„Životný príklad svätého Martina patrí k duchovnému dedičstvu aj nášho územia, kde mu je zasvätených 103 kostolov,“ pripomenul Stanislav Zvolenský počas pontifikálnej svätej omše v nedeľu 12. novembra v katedrálnom chráme. Doplnil tiež, že svätec z Tours patrí medzi prvých vyznavačov, ktorým Cirkev priznala titul svätosti a liturgickú úctu, keďže dovtedy boli za svätých považovaní len tí, ktorí položili život za vieru. „Svätí sú pre nás dôležití preto, že v ich živote vidíme uskutočnené evanjelium,“ zdôraznil arcibiskup.

Vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy sa v nedeľu pri príležitosti sviatku sv. Martina čítal pastiersky list Stanislava Zvolenského, v ktorom sa zameral na evanjeliové podobenstvo o desiatich pannách. „Uvedomujeme si, že v Cirkvi sú prítomné dobré i zlé skutky, na tom istom poli Cirkvi rastú spolu zrno a aj kúkoľ, v tej istej sieti Cirkvi sa nachádzajú dobré i zlé ryby, osoby čisté i osoby poškvrnené si sadajú k tomu istému stolu, múdri a nerozumní sú vedľa seba. A takto aj v dnešnom podobenstve je päť nerozumných a päť múdrych panien.“

Arcibiskup v liste ďalej pripomenul „veľkú duchovnú silu svätého Martina a jeho osobnú snahu nasledovať posolstvo podobenstva o desiatich pannách – v každom okamihu života prostredníctvom pravdivých, spravodlivých, láskavých slov a skutkov získavať olej do životnej lampy, a tak sa pripravovať na stretnutie s Pánom“.

Výťažok z tradičnej Svätomartinskej dobročinnej zbierky v chrámoch Bratislavskej arcidiecézy tentoraz poputuje na podporu kresťanov v irackom meste Karakoš a okolí, ktorí sa vracajú do svojich pôvodných domovov.

Slúžiť trpiacim a núdznym

Rok sv. Martina ukončili aj v Spišskej diecéze. V sobotu 11. novembra v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávili odpustovú slávnosť. Spišský biskup Štefan Sečka v homílii počas slávnostnej bohoslužby zdôraznil, že kto chce Kristovi slúžiť a klaňať sa mu v duchu a pravde, musí slúžiť aj trpiacim a núdznym a nesmie strpieť nedôstojné zaobchádzanie s človekom. Biskup Sečka pri svätej omši zároveň ustanovil do služby 22 mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania z rozličných farností diecézy.

-MB-, SNÍMKA: -EL-
Páčilo sa :
0