14. novembra 2017
Čítaní: 136
KN 46/2017 | Z domova
Top lekárom je ortopéd z Prešova
Prešovský ortopéd Ján Kľoc získal titul Top lekár 2017 Slovenska. Ocenenie získal aj na základe hlasovania viac ako 20-tisíc pacientov.

 Počas celého roka mohli pacienti prostredníctvom portálu lekár.sk hodnotiť zdravotnú starostlivosť a odborný prístup slovenských lekárov. Najlepšie hodnotenia získali zubná lekárka Veronika Bačová Macáková z Bratislavy, chirurg Ján Štefaňák pôsobiaci v Bratislave a prešovský ortopéd Ján Kľoc, ktorý túto cenu získal už aj v roku 2012.

Ortopéd Ján Kľoc patrí medzi špičku v ortopédii. Titul Top lekár Slovenska, ktoré si prevzal v rámci Trend konferencie Zdravotnícky manažment počas druhého novembrového týždňa si vysoko váži: „Cena pre mňa znamená veľa, pretože o nej rozhodli pacienti a pre lekára niet väčšieho ocenenia ako spokojný pacient. Som rád, že moje povolanie pomáha ľuďom zlepšiť kvalitu ich života a dúfam, že mi bude zdravie naďalej slúžiť, aby som mohol stále pomáhať pacientom.“

Lekár Ján Kľoc je vyhľadávaným odborníkom a špecialistom predovšetkým pri operatíve výmeny kĺbov (tzv. TEP – totálna endoprotéza). Už na jeseň roku 1976 bol súčasťou operačného tímu profesora Emila Huraja z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý v Prešove ako druhom mieste na Slovensku uskutočnil operáciu totálnej náhrady bedrového kĺbu.

Od roku 1988 do roku 2015 zastával funkciu primára tohto oddelenia. Po vzniku kliniky ortopédie sa stal jej prvým prednostom. „Aktívne presadzuje zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov. V ostatných rokoch je prešovské ortopedické oddelenie referenčným pracoviskom ďalších typov endoprotéz, a to nielen pre náhrady bedrových kĺbov, ale aj kĺbov ramenných, kolenných a od roku 2016 aj lakťového kĺbu. Od roku 1997 sa v Prešove vykonávajú aj tzv. revízne operácie – teda reoperácie prvých operácií TEP v dôsledku ich opotrebovania,“ informovala hovorkyňa FNsP J. A. Riemana v Prešove Renáta Cenková.

Prešovská ortopédia sa aj vďaka jeho schopnostiam zaradila medzi špičkové pracoviská v endoprotetike, nielen na Slovensku, ale aj za hranicami.

VIERA SÁROSSY VARGOVÁ
Páčilo sa :
1