22. novembra 2017
Čítaní: 111
KN 47/2017 | Kultúra
Radosť z kňazstva

 Čím je človek starší, tým viac rozmýšľa o tom, akej knihe venuje svoj čas. Radosť z kňazstva od Stephena Josepha Rossettiho (v českom preklade vyšla v Karmelitánskom nakladateľstve, 2017) patrí k vzácnym knihám, ktoré sú úprimné, pravdivé a hlboké. Táto publikácia je o kňazoch a je určená predovšetkým kňazom, ale v jej riadkoch sa môže nájsť aj ktokoľvek z laických veriacich, keďže kniha veľmi otvorene obnažuje a pomenúva ľudské slabosti v súčasnej spoločnosti.  Pritom autor na vysokej profesionálnej úrovni vysvetľuje, radí, inšpiruje. Píše však s úžasnou človečinou, zrozumiteľne a realisticky, takže sa vám kniha bude čítať naozaj veľmi dobre.

V prvom rade si však treba uvedomiť, že jej autorom je spomínaný americký kňaz Stephen Joseph Rosetti (* 1951), uznávaný psychológ, ktorý dvanásť rokov pôsobil vo funkcii výkonného riaditeľa Inštitútu sv. Lukáša, liečebného centra pre kňazov a rehoľníkov v meste Silver Spring. Za knihu Radosť z kňazstva ho ocenila Americká biskupská konferencia aj Catholic Press Association. 

„Ľudský život je náročný. Vyžaduje sebaobetovanie a tvrdú prácu, bez ohľadu na povolanie, na ktoré je človek pozvaný. Kňazstvo je obzvlášť náročné. Ježiš nám sľúbil, že to tak bude,“ píše autor na prvých stránkach publikácie a pokračuje: „Ak ste kňazom veľa rokov a obzriete sa späť za desiatkami rokov služby a po jej zhodnotení nedokážete nájsť ani jeden okamih, keď sa vaša kázeň, služba alebo osobné svedectvo stretlo s nesúhlasom, musíte si položiť otázku, či ste naozaj hlásali evanjelium. Ak vaše slová a kázne neboli nikdy niektorými ľuďmi odmietnuté a nikdy ste neboli kritizovaný za svoje verejné stanovisko, potom ste nikdy v plnosti nehlásali Ježišovo posolstvo.“ Aj tieto riadky sa týkajú nielen kňazov, ale nás všetkých veriacich.

Zuzana Artimová
Páčilo sa :
1