23. novembra 2016
Čítaní: 87
KN 48/2016 | Deťom
Ocenili mladých vedcov
Dominika Gáborová a Juraj Vasek zvíťazili s projektom na meranie kvality spánku pomocou náramku Xiaomi Mi Band 1S.

Týždeň vedy a techniky na Sloven­sku už tradične vyvrcholil vyhlásením víťazov Festivalu vedy a techniky Amavet, ktorí postúpia na medzinárodné podujatia, kde budú prezentovať svoje projekty. Bratislavské výstavisko Incheba 12. novembra hostilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenského finále 19. ročníka festivalu, kde postúpili študentské projekty z krajských kôl.
Do finále postúpilo z krajských kôl 80 najlepších vedecko-tech­nických prác v jedenástich kategóriách: Biológia, Chémia, Mate­matika, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Informatika a počítačové inžinierstvo, Medicína a zdravotníctvo a Spoločenské vedy. Projekty hodnotila komisia zložená z dvadsiatich odborníkov z radov vedcov a vysokoškolských pedagógov.
Jednou z najprestížnejších cien bol postup na súťaž Intel ISEF, ktorá sa bude konať v máji 2017. V kategórii Biológia získali postup na Intel ISEF Miriam Feretová a Samuel Smoter za spoločný projekt Prírodné éterické oleje v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor. Za kategóriu Medicína a zdravotníctvo pocestujú do Los Angeles Dominika Gáborová a Juraj Vasek za projekt Meranie kvality spánku pomocou Xiaomi Mi Band 1S.
Postup na súťaž The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017 v estónskom Talline získali v kategórii Chémia Natália Bátorová a Eva Marasová za projekt Výroba a využitie biodegradovateľných plastov a v kategórii Fyzika a astronómia Miroslav Kurka za projekt Dynamika magnetického správania v magneticky mäkkých zliatinách odlišnej štruktúry. V súťažnej kategórii Medicína a zdravotníctvo postupujú Lukáš Marcin a Adriána Pazdičová za projekt Farbenie a bielenie zubnej skloviny prírodnými látkami.
Postup na súťaž I-SWEEEP 2017 v Houstone, v štáte Texas v USA, a cenu Slovenských elektrární v kategórii Energia a transport získali Adrián Páleš a Filip Tomáška za projekt RIDELO. V kategórii Environmentálne vedy bude v Houstone reprezentovať Peter Škripko za projekt Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum.
Postup na MILSET Expo-Sciences International 2017 v brazílskej Fortaleze získal v kategórii Biológia Filip Gomboš za projekt Populačná expanzia bobra vodného (Castor fiber) v povodí hornej Tople.
 

Ján Nemec
Páčilo sa :
0