6. decembra 2017
Čítaní: 129
KN 49/2017 | Misie
Darujme Vianoce misiám
Blížia sa Vianoce, sviatky neodmysliteľne spojené s obdarovávaním najbližších. Aj tento rok môžete svojim blízkym darovať zaujímavý darček a súčasne podporiť misie v mene obdarovaného.

 Pomôžete tak deťom, bohoslovcom alebo farským spoločenstvám v misiách. My vám pošleme jednu, alebo viac z našich vianočných pohľadníc s venovaním vnútri, ktoré môžete darovať blízkym pod stromček.

Vyberte si konkrétny účel, ktorý by váš blízky podľa vás najradšej podporil, a pomôžte seminaristom v Benine dokončiť štúdium; deťom v Keni získať prístup k potravinovej a zdravotníckej pomoci; farnostiam v západnej Afrike stretávať sa na bohoslužbách v kostole alebo v pastoračnom centre, ktoré im pomôžu postaviť Pápežské misijné diela (PMD).

Suma, ktorou sa rozhodnete podporiť misie v mene obdarovaného, je ľubovoľná a bude uvedená vnútri pohľadnice, minimálne je to však päť eur. Pohľadnicu pošleme buď vám hneď po zakúpení, aby ste darček mohli odovzdať osobne, alebo pred Štedrým dňom ju pošleme vašim blízkym na ich adresu, ktorú nám uvediete.

 

AKO SA ZAPOJIŤ

Pohľadnice si môžete objednať listom, telefonicky, e-mailom alebo cez webovú stránku PMD: www.misijnediela.sk/vianocne-pohladnice. 

 

Viktor Jakubov, riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku

 

 

Poďakovanie z Ukrajiny

Milí čitatelia Katolíckych novín, ďakujem všetkým, ktorí ste sa ozvali na moju prosbu o pomoc pre kostolík vo Veľkých Lazoch v Mukačevskej eparchii na Zakarpatskej Ukrajine. S vašou pomocou bola urobená betónová klenba nad chrámom a teraz sa stavia veža a robí sa strecha. Som veľmi rád, že sa kostolík do zimy môže zakryť. Materiál je už privezený a môžeme objednať okná na novostavbu. Pán Boh zaplať. Posielam vám požehnanie na diaľku.

Milan Šášik CM, eparcha Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie

 

 

Na ceste k životu s 23. ročníkom Dobrej noviny

 

Kolednícka akcia Dobrá novina pozýva zapojiť sa do 23. ročníka verejnej zbierky. Výnos zbierky je venovaný rozvojovým projektom v krajinách subsaharskej Afriky. V tomto roku bude v centre pozornosti práca Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tam podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Miestni zdravotníci sú „na ceste k životu“ doslova každý deň. Vďaka podpore slovenských koledníkov a darcov môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k ťažkým prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom.

Viac informácií o Dobrej novine a možnosti, ako sa zapojiť, nájdete na webovej stránke www.dobranovina.sk. 

 

Zuzana Hallová 

 

 

 

snímka: Danica Olexová
Páčilo sa :
0