6. decembra 2017
Čítaní: 65
KN 49/2017 | Kultúra
Teatro Colorato s hrou Karola Wojtyłu zožalo v Londýne veľký úspech
V nedeľu 19. novembra sa v priestoroch Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph v blízkosti London Bridge uskutočnilo divadelné predstavenie s názvom Lúče otcovstva. Túto hru napísal Karol Wojtyła, neskorší svätý Ján Pavol II.

 Ako uviedol Tibor Borovský, duchovný správca SCM v Londýne: „Hra o hlbokých úvahách o otcovstve, vnútorných bojoch, dilemách, hľadaní pravdy, pocitoch a správnych postojoch sa dotkla sŕdc mnohých zúčastnených a podnietila ich k uvažovaniu nad vlastným životom a talentmi, ktoré dostali. Diváci toto predstavenie ocenili dlhotrvajúcim standing ovation. Hercom patrí naše úprimné poďakovanie za veľmi hodnotné a hlboké umelecké dielo, ktoré v ich podaní oslovilo a podnietilo uvažovanie nad touto tematikou a jej hodnotami.”

Režisér Peter Weinciller povedal: „Cítili sme veľmi žičlivé publikum a srdečné prijatie. Som veľmi rád, že Teatro Colorato má možnosť dôstojne reprezentovať Slovensko na rôznych miestach v zahraničí a priniesť tak hodnotové posolstvo napríklad aj do takého mesta, akým je Londýn, ktorý je poznačený multikulturalizmom, materializmom, často uvoľnenou morálkou a honbou za mamonou.“

Na predstavení sa zúčastnil aj Ľubomír Rehák, veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne, s manželkou, ktorý deň predtým privítal hercov Štefana Bučka, Janu Valockú, Moniku Potokárovú a režiséra Petra Weincillera vo svojej londýnskej rezidencii.

„Tešíme sa, že posolstvo tohto veľkého muža - Jána Pavla II. - je stále živé, aktuálne, inšpirujúce aj dnes. A že jeho myšlienky môžeme prinášať divákom aj prostredníctvom divadelného umenia,“ dodáva člen činohry SND Štefan Bučko. 

-red-, snímka: teatro colorato
Páčilo sa :
0