6. decembra 2017
Čítaní: 70
KN 49/2017 | Zo sveta
Vzbudiť duchovné povolania je možné všade

 „Treba zvíťaziť nad pokušením ľahko sa poddať myšlienke, že v niektorých prostrediach nie je možné vzbudiť duchovné povolania. Bohu nič nie je nemožné.“ Týmito slovami sa v posolstve obrátil pápež František na 800 zasvätených mužov a žien z celého sveta, ktorí sa 1. decembra zišli v Ríme, aby pred blížiacou sa synodou zameranou na mládež uvažovali nad otázkou povolaní. Práve sprevádzanie mladých pri rozlišovaní povolania je súčasťou témy synody. Trojdňový kongres zorganizovala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

V posolstve pápež František vyjadril niekoľko zásadných presvedčení. „Po prvé – hovoriť o pastorácii povolaní znamená potvrdiť, že celá pastoračná činnosť Cirkvi musí byť zameraná zo svojej podstaty na rozlišovanie povolania, keďže jej najvyšším cieľom je pomáhať veriacemu človeku objaviť konkrétnu cestu k realizovaniu životného projektu, ku ktorému ho Boh volá. Po druhé – je to presvedčenie, že pastorácia povolaní má najadekvátnejšiu živnú pôdu v pastorácii mládeže. A do tretice je to presvedčenie o dôležitosti modlitby za povolania.“

Vzhľadom na súčasnú mentalitu mladých Svätý Otec taktiež hovoril o troch špecifických výzvach a uvádza sedem charakteristík, ktoré by mala mať práca na poli pastorácie povolaní v súčasnej dobe.

-VRSK-
Páčilo sa :
0