2. februára 2017
Čítaní: 127
KN 5/2017 | Misie
Otestujte sa, ako poznáte misionárov a rozvojové aktivity
Milí čitatelia, ak ste v minulom roku pozorne sledovali rubriku Misie, určite pre vás bude hračkou odpovedať na otázky nášho misijného kvízu. Traja z vás, ktorí nám pošlú aspoň deväť správnych odpovedí, budú zaradení do žrebovania o zaujímavé knižné odmeny

 1. V ktorom irackom meste sa nachádza klinika pomenovaná po bl. Zdenke Schelingovej, v ktorej pôsobia slovenskí lekári?
a) Dohuk
b) Erbil
c) Bagdad

 

2. Ako sa volá misijná zbierka podporujúca aktivity slovenských misionárov v Hondurase?
a) Pôstna krabička
b) Tehlička
c) Boj proti hladu

 

3. Ako sa volá misionár, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý pôsobí v tanzánijskom meste Mwanza?
a) Ján Majerčák
b) Peter Majerník
c) Ján Majerník

 

4. Čomu sa osobitne venuje verbista Ludvík Málek v rámci svojej misijnej práce v Mexiku?
a) vyučovaniu Svätého písma
b) práci s mládežou
c) starostlivosti o chorých

 

5. Ako sa nazýva milosrdný brat, ktorý si vyslúžil prezývku otec chudobných a ktorý v druhej polovici 20. storočia pracoval v Indii?
a) Eustachius Kugler
b) José Olallo Valdés
c) Fortunatus Thanhäuser

 

6. Ktorá slovenská rehoľníčka bola za svoju prácu v prospech utečencov, vysídlencov a presídlencov na Ukrajine minulý rok nominovaná na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo?
a) Katarína Pavelová SSpS
b) Marietta Renáta Nagyová CJ
c) Františka Olexová OSF

 

7. Aké povolanie mala sestra Veronika Rácková SSpS, ktorá zomrela 20. mája 2016 v dôsledku strelných zranení spôsobených neznámymi útočníkmi v juhosudánskom meste Yei?
a) učiteľka
b) zdravotná sestra
c) lekárka

 

8. Ktorý svätec je patrónom islandskej farnosti v Reyðarfjörðure, kde slovenskí kapucíni stavajú drevený kostolík?
a) sv. Oláf II.
b) sv. Brendan
c) sv. Þorlák

 

9. Čím je významné rwandské mesto Kibeho, kde podporujú aktivity pallotínov aj slovenskí veriaci?
a) zjavila sa tam Panna Mária
b) nachádza sa tam najväčší kostol v Afrike
c) bol tam postavený prvý kresťanský kostol v krajine

 

10. Ako sa volá koncept, ktorý sa zameriava na výrobu textilu za spravodlivých podmienok?
a) fair trade
b) fair wear
c) fair dress

 

11. Ako sa volajú obyvatelia brazílskeho mesta Rio de Janeiro? Mnohí z nich boli pre minuloročné olympijské hry násilne vysťahovaní zo svojich domovov.
a) cariocas
b) chicos
c) rios

 

12. V ktorom ázijskom štáte vyhlásenom v roku 1947 za náboženský moslimský štát založil slovenský misionár František Mankovecký FSC v roku 1961 kresťanskú strednú školu pat­riacu dnes medzi najprestížnejšie?
a) Pakistan
b) Irán
c) Afganistan

 

 

Pravidlá súťaže

Do žrebovania budú zaradení súťažiaci, ktorí správne odpovedia aspoň na deväť súťažných otázok a pri odpovedi uvedú svoje meno, adresu a telefónne číslo.
Odpovede posielajte najneskôr
do 14. februára 2017 e-mailom na adresu
misie@katolickenoviny.sk.
Do predmetu e-mailu uveďte: súťaž.

Traja vyžrebovaní získajú knižné odmeny, ktoré venoval Spolok svätého Vojtecha:
1. cena: Biblia
2. cena: Boží priatelia
3. cena: balíček kníh pre deti
Správne odpovede a mená výhercov nájdete v rubrike Misie v KN 8.
 

Pripravila: Martina Grochálová, snímky: archív KN
Páčilo sa :
0