31. januára 2018
Čítaní: 143
KN 5/2018 | Z domova
Hokejom podporili charitu
KŇAZI Z TROCH SLOVENSKÝCH DIECÉZ SÚŤAŽILI NA CHARITATÍVNOM HOKEJOVOM TURNAJI. PODPORILI TÝM POTREBY CHARITNÉHO ÚTULKU VO VRANOVE NAD TOPĽOU. TURNAJ VYHRALI SPIŠSKÍ KŇAZI

 Hokejová STD aréna vo Vranove nad Topľou 27. januára hostila tretí ročník charitatívneho turnaja kňazov v ľadovom hokeji. Zúčastnili sa na ňom kňazské družstvá Košickej arcidiecézy a Spišskej a Banskobystrickej diecézy. Podmienkou účasti bolo, že hráčom môže byť len kňaz alebo rehoľník, ktorý pôsobí v diecéze. Táto zaujímavá športová konfrontácia mala zároveň aj charitatívny rozmer. Dobrovoľné vstupné bolo totiž venované na potreby Charitného domu vo Vranove, ktorého zriaďovateľom je Košická arcidiecézna charita. Na potreby tohto kombinovaného zariadenia – útulok, zariadenie podporovaného bývania a domov na polceste – sa vyzbieralo 2 443 eur. Zároveň sumou 500 eur prispel aj hokejový klub HC Bulls Vranov. Stretnutie už tradične prišli podporiť okrem množstva divákov aj otcovia biskupi. Konkrétne spišský biskup Štefan Sečka a košický pomocný biskup Marek Forgáč. Obaja biskupi ocenili aktivitu kňazov, ktorí sa aj športom dokážu priblížiť mladým. Okrem duchovných majú totiž mnohí aj športové talenty. Víťazom turnaja sa po výhre nad banskobystrickými (6 : 4) a remíze s košickými kňazmi (4 : 4) stali kňazi Spišskej diecézy.

 
 
TEXT A SNÍMKA: MARTIN ĎURČO
Páčilo sa :
1