31. januára 2018
Čítaní: 196
KN 5/2018 | Z domova
Kresťania sa modlili za vzájomnú jednotu
NA VIACERÝCH MIESTACH SLOVENSKA SA VERIACI ZAPOJILI DO SLÁVENIA TÝŽDŇA MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV, KTORÝ SA KONAL OD 18. DO 25. JANUÁRA. PRINÁŠAME PREHĽAD Z NIEKTORÝCH EKUMENICKÝCH BOHOSLUŽIEB

 ŽILINA – Opäť prišiel čas, keď sa žilinskí kresťania zo siedmich cirkví zišli k spoločným modlitbám. Materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravili cirkvi v Karibiku. Dejiny kresťanstva v tomto regióne obsahujú paradox. Na jednej strane používali Bibliu kolonizátori, aby ospravedlnili podrobenie si pôvodných obyvateľov týchto krajín. Na druhej strane sa Biblia stala zdrojom útechy a oslobodenia pre mnohých, ktorí trpeli v rukách kolonizátorov. Karibskí kresťania z mnohých rôznych tradícií dnes vidia v ukončení zotročenia zásah Božej ruky. Preto použili pieseň Mojžiša a Miriam (Ex 15, 1 – 21) Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená za tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na rok 2018. Žilinskí kresťania sa šesťkrát zišli vždy v inej denominácii, aby sa spolu modlili a chválili Boha. Kňazi, kazatelia, farári na záver každého stretnutia vždy spoločne udeľovali požehnanie prítomným. Vzájomné rozhovory pri bohatom agapé budovali priateľské vzťahy. Kresťania tak objavovali svoju jednotu v Ježišovi, pretože Boží ľud zmluvy sa musí usilovať byť zmiereným spoločenstvom, aby mohol svet uveriť.

 
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI – Už tradíciou sa stalo ekumenické stretnutie kresťanov vo farnosti Panny Márie Ružencovej v Kostolnej pri Dunaji. Na to tohtoročné 23. januára prijal pozvánku miestneho farára Pavla Gajdoša farár Reformovanej kresťanskej cirkvi v Jelke Tibor Kiss a farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Tibor Jančík. Duchovní hovorili o viere ako o dôvere Pánovi Ježišovi. Na agapé v priateľskej atmosfére sa prítomní podelili o svoje pocity. Sestry Mária Szabóová a Magda Miklóšová na margo stretnutia povedali: „Toto stretnutie nás duševne nesmierne posilnilo. Modlitba nám skutočne dáva silu do všetkých trápení, starostí, upokojuje nás. Sme vďačné za vieru, v ktorej sme vyrastali, lebo ona nám dáva silu prekonávať každodenné ťažkosti.“ Marta Šátorová s dojatím skonštatovala: „U ľudí, ktorí sú bohabojní, nezáleží na tom, k akej denominácii patria. Podľa mňa spásu neprináša náboženstvo, ale viera v Ježiša Krista. A ak sa milujeme navzájom, nerobíme rozdiely medzi človekom a človekom.“ Tibor Ploczek sa vyznal: „Som veriaci človek, verím v Boha od detstva a vždy som sa modlieval. Keď som sa postupne dostával do kontaktu s vedou, vždy ma poznanie posilňovalo vo viere. A tak sa ešte aj dnes divím, ako je to možné, že rozumní, vzdelaní ľudia neveria v Boha a aké naivné môžu byť ich náboženské predstavy.“ Starosta obce Hrubý Šúr Ladislav Gujber vyjadril radosť: „Je výborné, že máme možnosť stretnúť sa všetci: katolíci, evanjelici i reformovaní, Maďari i Slováci, či už v Kostolnej, alebo v Šúri. Boží dom je len jeden a všetci doň patríme ako Božie deti.“
 
PREŠOV – Aj v metropole Šariša sa konal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tradícia ekumenických stretnutí je v Prešove dlhoročná. „Najväčšiu zásluhu na jej rozvoji má návšteva Jána Pavla II. v roku 1995, ktorý sa spolu s biskupom Evanjelickej cirkvi modlil pri pamätníku Caraffových jatiek v Prešove. Tradíciou sa stalo, že posledné stretnutie v rámci týždňa modlitieb sa koná za účasti biskupov jednotlivých cirkví,“ priblížil dekan farnosti sv. Mikuláša Jozef Dronzek. Jednotlivé bohoslužby za jednotu kresťanov sa konali v štyroch rôznych kostoloch v Prešove. Účastníčka modlitieb Janka Slavkovská z Veľkého Šariša uviedla, že sú pre ňu veľmi obohacujúce: „Keď sú všetci spolu, modlia sa a nerobí sa rozdiel medzi vierou a iným náboženstvom, je to naozaj veľmi príjemný, hrejivý pocit. Dôležité je nerobiť rozdiely, byť zajedno aj v živote, aj v prežívaní viery. Pre mňa osobne je to veľmi povzbudzujúce, keď sa ľudia medzi sebou delia o to, ako prežívajú vieru.“
 
VRANOV NAD TOPĽOU – Do modlitieb za jednotu kresťanov sa ekumenickou bohoslužbou zapojili aj vo Vranove nad Topľou. Modlitbové stretnutie sa konalo 21. januára
v gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšej Eucharistie. Duchovných otcov jednotlivých cirkví a prítomných veriacich Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej, Evanjelickej cirkvi
a Cirkvi bratskej privítal miestny správca farnosti Richard Harvilko. Bohoslužbu spevom sprevádzal a obohatil domáci Gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos a mládežnícky spevácky zbor Mariez.
 
BRATISLAVA – Zástupcovia rôznych kresťanských cirkví v hlavnom meste sa 22. januára stretli vo františkánskom kostole v Bratislave, aby sa spoločne modlili za jednotu. Ekumenická bohoslužba slova sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov koná už tradične v najstaršom bratislavskom kostole. „Ako cirkvi nechceme o ekumenizme len teoretizovať, ale chceme aj praktickým spôsobom ľuďom priblížiť, že sa snažíme prekonávať veci, ktoré nás rozdeľujú,“ povedal farár Evanjelickej cirkvi metodistickej v Bratislave­Starom Meste Ivan Lukáč. „To, čo nás spája, je naozaj viera v Pána Ježiša Krista v modlitbách za jednotu, lebo keď si otvoríme Božie slovo, tak čítame, ako sa Pán Ježiš modlil, aby všetci jedno boli,“ dodal v homílii.
 
KOŠICE – Veriaci v metropole východu majú tradične silné povedomie o ekumenickej spolupráci. Modlitba za jednotu sa v historickej radnici 22. januára konala už 24.
raz. Tento rok sa na nej zúčastnili zástupcovia ôsmich kresťanských cirkví a zástupcovia židovskej náboženskej obce. Za Gréckokatolícku cirkev bol na bohoslužbe prítomný košický eparcha Milan Chautur, ktorý ocenil možnosť stretnutia a spoločnej modlitby. „Dnes viac ako inokedy je potrebné znovu sa stretávať,“ poznamenal. Ďalším veľkým spoločným podujatím košického ekumenického spoločenstva bude tradičný veľkopiatkový pašiový sprievod ulicami mesta.
TATIANA MIŽIČKOVÁ, ALŽBETA ŠUPLATOVÁ, VIERA SÁROSSY VARGOVÁ, –TK KBS–
SNÍMKA: ĽUBOMÍR BECHNÝ
Páčilo sa :
0