13. decembra 2017
Čítaní: 357
KN 50/2017 | Zo sveta
Slováci majú nového biskupa
Apoštolská prefektúra v Azerbajdžane má prvého biskupa. Stal sa ním don Vladimír Fekete SDB.

Svätý Otec František povýšil apoštolského prefekta Azerbajdžanu dona Vladimíra Feketeho do hodnosti biskupa. Jeho titulárnym sídlom je Municipa. Niekdajší provinciál slovenských saleziánov bude ako biskup stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlavnom meste Baku. ThLic. Vladimír Fekete SDB (* 11. augusta 1955) pochádza z Chorvátskeho Grobu. Vyštudoval matematiku a geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no medzitým tajne vstúpil do noviciátu rehole Saleziánov dona Bosca a 15. februára 1975 zložil prvé rehoľné sľuby. Po tajných štúdiách teológie ho 30. januára 1983 v Berlíne vysvätil za kňaza berlínsky pomocný biskup Wolfgang Weider. Dňa 5. novembra 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za predstaveného katolíckej misie v Azerbajdžane. Keď bola misia 4. augusta 2011 povýšená na Apoštolskú prefektúru Azerbajdžanu, Vladimír Fekete sa stal jej prvým apoštolským prefektom. V tejto úlohe privítal v októbri 2016 v Baku na apoštolskej návšteve Svätého Otca Františka. Ten ho 8. decembra 2017 povýšil na biskupa.

 

-TKKBS-, snímka: DON BOSCO MEDIA/ TERéZIA LIPTáKOVá
Páčilo sa :
1