11. februára 2016
Čítaní: 68
KN 6/2016 | Mladým
Dom Quo vadis evanjelizuje kávou a dobrovoľníkmi

V centre Bratislavy nájdete miesto, kde vám dobrovoľníci okrem dobrej kávy ponúknu úsmev a prijatie.
Dom Quo vadis bol za minulého režimu predajňou Sovietskej knihy. Po revolúcii, keď Katolícka cirkev dostala naspäť tieto priestory, bolo snom vtedajšieho farára Antona Kebisa rozbehnúť duchovné centrum, ktoré bude miestom stretania, vzdelávania a evanjelizácie. V roku 1996 sa začala nová história Domu Quo vadis. Jeho zakladateľkou bola Mária Gregorovičová, ktorá dom spolu s dobrovoľníkmi zverila Panne Márii. Kritickým bol rok 2008, keď ubudli dobrovoľníci a dom musel byť na niekoľko mesiacov zatvorený.
Od jesene 2009 ho prevzala do svojich rúk skupina dobrovoľníkov okolo Moniky Hricákovej. Ich snom bolo vytvoriť kresťanskú čajovňu, ktorá by sa stala miestom na stretnutia. Cez sieť infomailu (informačný newsletter, ktorý viac ako 12 rokov buduje Monika) prišli nadšenci pre dobrovoľnícku evanjelizačnú kaviareň, ktorých Monika „zmanažovala“ ešte ako študentka teológie.

 

Kvalitné produkty
Dom Quo vadis je určený najmä mladým pracujúcim ľuďom, no stretávajú sa v ňom aj študenti či klub seniorov. Dom je otvorený všetkým ľuďom dobrej vôle. Stavil na kvalitu ponúkaných produktov – objednať si môžete Fair Trade kávu, kvalitnú belgickú čokoládu či čapovanú kofolu. Okrem kvalitnej kaviarne, ktorá funguje zásluhou vyše štyridsať dobrovoľníkov, je každý mesiac v galérii nová výstava, premietanie filmov, koncerty, diskusie či prednášky. V dome nájdete aj knižnicu, modlitbové spoločenstvá a taktiež psychologickú poradňu.
Priestory domu sú každý deň poskytované modlitebným spo­ločenstvám, neziskovým organizáciám alebo občianskym združeniam. Týždenne sa v dome vystrieda približne 25 spoločenstiev. Na poschodí je prednášková miestnosť pre 90 poslucháčov. V kaviarni nájdete košíčky s Božím slovom, ktoré si náv­števníci môžu zobrať. Na nástenke visia plagáty upozorňujúce na rôzne podujatia, ktoré sa dejú v Cirkvi.
Vďaka komu to funguje
Dobrovoľníci sú najdôležitejšou časťou projektu. Ochota slúžiť a obetovať sa to sú ich základné charakteristiky. Nepracujú iba za barom, ale aj v knižnici, účtovníctve, pri grafike, opravách či upratovaní. Aj takýmto spôsobom tím dobrovoľníkov buduje vzťahy. Práve svedectvo žitého láskyplného, prijímajúceho a pomáhajúceho kresťanstva je to, čo dokáže ľudí priťahovať.
Dôležitou súčasťou tímu je aj kap­lán Pavol Mikula, ktorý sa okrem duchovnej stránky venuje aj praktickým činnostiam.
Významnú službu robí Katka Staňová, ktorá koordinuje projekty, najmä Európsku dobrovoľnícku službu. Prostredníctvom nej v dome hosťuje už tretí dobrovoľník z krajín Európy. Tím takto obohatila Fínka Sanni, Nemka Hanna a Španiel Pablo. Okrem toho je v dome aj dobrovoľník z Egypta.

 

Ceny sú dobrovoľné
Fungovanie Domu Quo vadis je špecifické. Dobrovoľníci sa spoliehajú na štedrosť hostí. Nemajú stanovené ceny, vďaka podpore hostí však dokážu fungovať.
„Je zaujímavé vidieť, ako sa tvária ľudia, keď sa pýtajú, čo koľko stojí. Každý je rád, že nemusí v dnešnej uponáhľanej dobe mať presnú sumu, ako je to v iných kaviarniach nevyhnutnosťou. Vidím, akú majú ľudia radosť z toho, že sa porozprávali s kamarátmi, že sa tu dobre cítia a radi sa sem vrátia aj inokedy. A pri vhodení peňazí ich teší, že peniaze mohli dať s radosťou,“ hovorí dobrovoľník Števo.

 

Maják uprostred hlavného mesta
Dom Quo vadis má za cieľ byť majákom a duchovným centrom v strede hlavného mesta a povzbudiť ľudí svedectvom žitého kresťanstva. Zároveň chce pomáhať ľuďom, ktorí tam prídu, aby našli svoje poslanie, povolanie a talenty a mohli sa rozvíjať.
„Naším snom je, aby sa v budúcnosti mohli takéto katolícke domy evanjelizácie rozširovať aj do iných miest. Dúfame, že svojou službou inšpirujeme ďalších. Svoje „know-how“ ponúkame ďalej, pretože veríme, že aj inde sú ľudia, ktorí chcú slúžiť iným, aby mohli prísť bližšie k Bohu,“ hovorí Monika.
Viac o Dome Quo vadis nájdete na stránke www.domquovadis.sk.
 

–MH–
Snímky: Archív –DQV–
Páčilo sa :
0