11. februára 2016
Čítaní: 42
KN 6/2016 | Mladým
Ohlasy dobrovoľníkov z Domu Quo vadis

Vanda: „Pri tejto práci som spo­znala veľa nových a dobrých ľudí. Je to pre mňa určitým spôsobom relax, pretože v práci mám skôr psychickú záťaž a táto služba je pre mňa odreagovaním. Som rada, že môžem urobiť niečo pre druhých.“

 

Tomáš: „V meste mi chýbal pries­tor ‚pozitívnej deviácie‘, miesto na oddych, kde sa zložím, keď mám hodinu čas a nechcem sedieť v zafajčenom bare. Bol som jedným z tých, ktorých veľmi oslovila myšlienka kresťanskej kaviarne. Leto 2010 som teda strávil v Dome brúsením, pílením a čalúnením, aby sme ho na jeseň vynovený znovuotvorili. Fascinuje ma, že sa pre myšlienky ‚druhého domova‘ nadchýna toľko dobrovoľníkov. Dúfam, že sa nájdu aktívni ľudia aj v iných mestách a otvoria ďalšie domy s názvom Quo vadis.“
Paula: „Dom Quo vadis nie je len obyčajnou kaviarňou, kde si oddýchnete pri vynikajúcej čokoláde, skvelom čajíku či Fair Trade kávičke. Je to výnimočné miesto stretnutia duchom mladých ľudí, ktorí obohatia váš život. Skutočnosť, že to celé funguje na dobrovoľníkoch, je pre mňa Božím zázrakom. Hovorí o tom aj naše motto: Pán sa stará. Vďaka Bohu a dobrovoľníkom je Dom Quo vadis duchovným srdcom mesta Bratislavy, kde zažijete príjemné chvíle.“

 

Marián: „Už po prvých službách som si začal uvedomovať, že je to oveľa viac ako služba v kaviarni. Panuje tu priateľská atmosféra a je to pre mňa akýsi relax po práci v bežnom zamestnaní.“

 

Aďka: „Dom Quo vadis je pre mňa miestom stretnutia nielen s ľuďmi, ale aj stretnutím s Bohom v službe. Je miestom, kde pri šálke lahodnej kávy alebo čaju, pripravených a naservírovaných s láskou a úsmevom našimi dobrovoľníkmi, dokážem vychutnať aj tú chvíľu, keď mi utiekol vlak a môžem v teplučku a príjemnom prostredí počkať na ďalší. Ďakujem, že je takéto miesto v Bra­tislave a môžem byť jeho malou súčasťou.“

 

Pauline: „Prišla som do Bratislavy za novou prácou. Nikoho som však nepoznala. Modlila som sa a dúfala som, že možno nájdem dobrovoľnícku prácu a stretnem nových ľudí. Moje modlitby boli vypočuté, keď som na internete našla Dom Quo vadis a bola mi ponúknutá práca v službe. Ľudia sú ku mne veľmi milí. Teším sa na nedele a na moju službu. Vychutnávam si pocit byť súčasťou tímu.“

 

pripravila: –MH–
Páčilo sa :
0