13. februára 2013
Čítaní: 110
KN 7/2013 | Oznamy
Oznamy 7/2013

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB
Tradičné ekumenické podujatie Svetový deň modlitieb 2013, ktoré pripravili kresťanské ženy z Francúzska na tému Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, sa bude konať v bratislavských kostoloch: vo štvrtok 28. februára o 18.45 v Kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi, v piatok 1. marca o 19.00 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), v piatok 1. marca o 19.30 Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke.
EVA KLEPÁČOVÁ

 

O MÁRNOTRATNOM OTCOVI
Karmelitánske nakladateľstvo pozýva na pôstnu prednášku biblistu Angela Scarana s názvom O márnotratnom otcovi. Uskutoční sa 22. februára v kapucínskom Kostole sv. Štefana v Bratislave po svätej omši o 19.00. Po prednáške sa bude konať autogramiáda v kníhkupectve U kapucínov.
Kňaz s taliansko-českými koreňmi Angelo Scarano pôsobí v Prahe, je autorom kníh O marnotratném otci a Křížová cesta s apoštolem Pavlem.
MARTINA GROCHÁLOVÁ

 

POSOLSTVO JÁNa PAVLA II.
Pozývame 21. a 22. marca na vedeckú konferenciu Posolstvo Jána Pavla II. v Poprade v Inštitúte Štefana Náhalku. Je určená vedcom, výskumníkom, pedagogic­kým pracovníkom najrôz­nejších disciplín. Viac na www.konferenciapp.ku.sk.
MARIÁN AMBROZY

 

Pôst online
Pozývame zapojiť sa do 4. ročníka pôstnej prípravy 40 dní online. Jeho cieľom je aktívne prežiť pôst, obohatiť sa novými poznatkami, zamyslieť sa nad rôznymi problémami či podeliť sa o svoje názory a skúsenosti. Registrácia na www. 40dni.sk.
ŠTEFAN HÝROŠŠ

 

PRIESTOR PRE SEBA
Pozývame mladých od 16 rokov, ktorí by chceli prežiť víkend zameraný na rozoznanie svojej životnej cesty, 1. – 3. marca a 17. – 19. mája do Centra Božieho milo­srdenstva v Spišskej Novej Vsi. Kontakt: 0915/ 172379, mojepovolanie@pallotini. sk.   
Peter Klubert SCA

 

PRE SNÚBENCOv
Hnutie kresťanských rodín SR ponúka kurz Ohne – stretnutie snúbencov, ktorý je určený na prípravu na prijatie sviatosti manželstva. Konať sa bude 15. – 17. marca v Čadci. Prihlásiť sa môžete na pavol.dlabac @azet.sk. Viac na 0905/468961, 041/4331458.
HELENA ZAVARSKÁ

 

UČEBNICE NÁBOŽENSTVA
KBS vyhlasuje konkurz na autorov učebníc katolíckeho náboženstva pre základnú školu, strednú školu a špeciálnu základnú školu. Prihlášky s dotazníkom je potrebné poslať najneskôr do 28. februára. Viac informácií nájdete na www. kpkc.sk.                           
JÁN DRAVECKÝ

 

Hľadáme dobrovoľníkov
Občianske združenie Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa venuje sprevádzaniu onkologicky chorých pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. V súčasnosti hľadáme ľudí, ktorí majú záujem o dobrovoľnícku činnosť v nemocnici. Základné podmienky prijatia: vek min. 18 rokov, dostatok voľného času (max. 3 hodiny týždenne na pravidelnej báze), uchádzač ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením, v priebehu posledného roka nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych uchádzača, účasť na školení. Viac in­fo na: koordinatorka@dsvrba.sk, 0948/100539, www.dsvrba.sk.
EMA HLÁVKOVÁ

Páčilo sa :
0