15. februára 2017
Čítaní: 99
KN 7/2017 | Z domova
Degradácia ľudí na tovar je hanbou spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi sa po celom Slovensku uskutočnila reťaz svätých omší za obete obchodovania

V hlavnom meste Slovenska sa svätá omša na tento úmysel slávila 8. februára vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána. Do iniciatí­vy sa postupne zapojili farnosti v Prešove, vo Svidníku, v Humennom, Košiciach, Žiline, Nitre i v Námestove.
Myšlienka Medzinárodného dňa modlitieb a povedomia o obchodo­vaní s ľuďmi, ktorý si pripomíname 8. februára, je iniciatívou pápeža Františka. Svätý Otec viackrát upozornil na „globalizáciu ľahostajnosti“, ktorou sa nepriamo podieľame na zle degradujúcom ľudskú bytosť na predmet. „Je hanbou spoločnosti, ktorá si hovorí civilizova­ná, že s človekom sa v 21. storo­čí zaobchádza ako s objektom, že je predávaný na rôzne účely ako tovar,“ zdôraznil Petrov nástupca.
 „Ako veľmi si želám, aby sme všetci zachytili Boží nárek: ,Kde je tvoj brat?‘ (Gn 4, 9). Kde je tvoj brat a tvoja sestra, ktorí sú zotročení? Kde je tvoj brat a sestra, ktorých každý deň zabíjaš v utajených skladoch, v sieťach erotických salónov, v deťoch zneužívaných na žobranie, vo vykorisťujúcej práci? Neodvracajme od nich zrak,“ vyzval pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium.
Ôsmy február je v Katolíckej cir­kvi zároveň liturgickou spomienkou na sudánsku sväticu Jozefínu Bakhitu, ktorá hrôzu otroctva prežila na vlastnej koži. Prvýkrát sa Medzinárodný deň modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi slávil v roku 2015.
 

–MB–
Páčilo sa :
0