15. februára 2017
Čítaní: 89
KN 7/2017 | Z domova
Do služby trpiacim treba vstúpiť bez predsudkov
Katolícka cirkev si 11. februára pripomenula Svetový deň chorých. Slovenskí biskupi pri tejto príležitosti slávili sväté omše v nemocničných kostoloch a kaplnkách a stretli sa s pracovníkmi v zdravotníctve

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský celebroval svätú omšu 10. februára v kostole milosrdných bratov v Bratislave. „Za pojmom chorí vidíme nie masu ľudí, ale veľké spoločenstvo trpiacich, konkrétnych ľudí s konkrétnym osudom, konkrétnou bolesťou a konkrétnou diagnózou. Kontinuita milosrdenstva a pozornosti voči tým, čo sú chorí, je kontinuita lásky založená a inšpirovaná Ježišom Kristom,“ pr­ipomenul v homílii bratislavský pomocný bis­kup Jozef Haľko.
Bohoslužbu mali možnosť cez televízne a sluchové prístroje sledovať aj hospitalizovaní pacienti nemocnice. Prior bratislavskej komunity milosrdných bratov Richard Jombík OH po svätej omši všetkých pozval na agapé.

 

Nádej trpiacich je Panna Mária
K sláveniu Svetového dňa chorých sa pripojila aj Trnavská arcidiecéza. Na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša sa 11. februára stretli lekári, zdravotníci, kňazi a dobrovoľníci venujúci sa chorým a núdznym. Kaplán Rudolf Kopinec z farnosti v Komárne v homílii citoval slová pápeža Františka z jeho posolstva, v ktorom nástojčivo vyzýva uvažovať o Panne Márii v invokácii nazývanej Uzdravenie chorých. „Ona je zárukou nežnej Božej lásky ku každej ľudskej bytosti a vzorom odovzdania sa do Božej vôle.“ V zá­ve­re homílie vyslovil želanie, „aby 27 rokov po páde totalitného režimu lekári, kňazi a osoby zasväteného života opäť spoločne a bez predsudkov vstúpili do služby trpiacemu človeku tak, ako nás na to vy­zý­va aj sám Kristus svojím vlastným príkladom“. Po svätej omši sa zúčastne­ní stretli na agapé s arci­bis­­ku­pom Jánom Oroschom, ktorý s každým zo zdravotníckych pracovníkov zotrval v krátkom rozho­vore a poďakoval sa za službu.

 

Biskup Forgáč pomazal chorých
Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč počas svätej omše 9. februára v nemocničnej Kaplnke sv. Jozefa Moscatiho v prešovskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana vysluhoval sviatosť pomazania chorých. Svätú liturgiu tam 11. februára slávil aj pomocný biskup Prešovskej archi­eparchie Milan Lach SJ. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ si Svetový deň chorých pripomenul 12. februára v kaplnke v Nemocnici Andreja Leňa v Humennom.

 

–MB–, –TK KBS–
Páčilo sa :
0