15. februára 2017
Čítaní: 102
KN 7/2017 | Z domova
Každého chorého sa môžu dotknúť Ježišove ruky
Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober napísal pri príležitosti 25. svetového dňa chorých list, ktorý adresoval kňazom slúžiacim pri lôžkach pacientov

„Netrúfnem si presne definovať náplň a prínos vašej služby pre trpiacich a chorých na mieste, kde im sprítomňujete a prinášate Krista. Sú to chvíle, o ktorých neraz viete iba vy a Boh. Vaša práca je užitočná a neoceniteľná, lebo urobíte vždy viac, než ste povinní urobiť. Modlitba, spovedná služba a Eucharistia sú základom pre nadstavbu vášho dobrého a múdreho slova, trpezlivosti, blízkosti, empatie a neraz i dlhodobého sprevádzania nejednej duše do večnosti,“ napísal v liste košický arcibiskup.
Ako dodal, štvrťstoročie Svetového dňa chorých je mementom i preňho, aby vzdával vďaky Bohu za kňazov v tejto službe, za ich odhodlanie a nasadenie v nemocniciach a na miestach, ktoré si vyžadujú ich prítomnosť. „Aj týmto listom vám chcem vysloviť moje uznanie a vďačnosť. Ďakujem vám za čas strávený pri chorých a zomierajúcich!“
Arcibiskup Bober ďalej pripomenul posolstvo pápeža Františka chorým a trpiacim, že Boh robí veľké veci v živote každého veriaceho človeka. „Preto aj každého chorého sa môžu dotknúť Ježišove predĺžené ruky, ktoré pôsobia ako hojivý balzam cez lásku opatrovníkov, príbuzných a priateľov. Veľké Božie veci sa sprítomňujú v živote každého pacienta, ktorý mení svoje mys­lenie, učí sa byť trpezlivejší, pokornejší a zobúdza v sebe väčšiu vieru,“ zdôraznil arcibiskup.
Kňazov v liste zároveň povzbudil: „Buďte silní a statoční! Čerpajte nové sily z Eucharistie a modlitby. Zverujte svoje srdce i srdcia všetkých, ktorých vám Pán pošle do cesty, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ono je najistejším útočišťom a studnicou odvahy v boji so zlom a hriechom. Odovzdajte môj pozdrav i požehnanie všetkým, s ktorými v rámci vedenia i personálu nemocnice spolupracujete na zmier­­ňovaní ľudského utrpenia a bolesti.“            

–TK KBS–
Páčilo sa :
0