15. februára 2017
Čítaní: 105
KN 7/2017 | Kultúra
O čom píše Duchovný pastier vo februári
Periodikum oslavuje tento rok svoju storočnicu. Vo februári ponúka zaujímavé témy

Rubrika Rok Duchovného pastiera obsahuje druhú časť Ako sme začínali v roku 1917 a pokračovali. Šéfredaktor Daniel Dian sa pokúsil vysvetliť problém s číslovaním ročníkov periodika a ponúka podrobný obsah prvého ročníka.
Rubrika Výročia od jej stálych prispievateľov (Jozefa Krištofa, Daniela Diana, Františka Dlugoša a Jána K. Žiru) pripomína udalosti a osobnosti mesiaca február – Eduard Néc­sey, Ladislav Hanus, Jozef Kompánek, Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent kardinál Tisserant, Milan Chautur.
Osobnosť prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinála Roberta Saraha „silne čerí vody v oblasti liturgiky a liturgie“. Veľmi zaujímavý v rubrike Druhý vatikánsky koncil – stále aktuálny a nenaplnený je preto príspevok Karola Dučáka: Ad orientem? Ad occidentem? Na východ, či na západ?
Vo februárovom čísle ponúkame druhú časť článku Igora Haraja Kristológia predchalcedónskych a pochalcedónskych kresťanov. Otázka rodiny je veľmi dôležitá a zároveň je aj veľkým problémom spoločnosti. Práve tejto téme sa venuje v rubrike Sociálna náuka Cirkvi v Duchovnom pastierovi Štefan Mordel článkom s ná­z­vom Zmysel, poslanie a ohrozenie rodiny v náuke Jána Pavla II.
Cirkev v Európe slávi 14. februára sviatok dvoch zo šiestich patrónov, a to sv. Cyrila a Metoda. Práve im je venovaný príspevok Martina Kolejáka Svätí Cyril a Metod.
Pravidelná rubrika Homílie vo feb­ruárovom čísle obsahuje Prvú pôstnu nedeľu „A“, ktorú pripravil Pavol Gavenda. Nebýva zvykom, aby sme prinášali upútavku na knihu, ktorá ešte len vyjde.
V tomto čísle Duchovného pas­tiera robíme výnimku a ponú­kame v rub­rike Nové knihy – recenzie niečo z pripravovanej knihy Stanislava Žlnaya Ka­rol I. Habsburský v cirkevno­historickom a politickom kontexte. Stanislav Žlnay nám ponúka naozaj erudovaný pohľad na osobnosť, podľa ľudského hľadiska na tragickú postavu mladého cisára Karola Habsburského. Jeho vzťah k Bohu je priam volaním k dôslednému nasledovaniu.


 

Daniel Dian
Páčilo sa :
0