13. februára 2018
Čítaní: 59
KN 7/2018 | Zo sveta
Chorí boli opäť v Lurdoch
Svetový deň chorých sa po tretí raz konal vo francúzskych Lurdoch. Deň, ktorý pred 25 rokmi ustanovil sv. Ján Pavol II. sa už po tretí raz slávil v najnavštevovanejšej mariánskej svätyni na svete. Svätý Otec František vo svojom posolstve na tento deň pripomenul, že každý chorý je a vždy ostane ľudskou bytosťou, a tak k nemu musíme aj pristupovať. Verí, že tento sviatok prispeje k šíreniu kultúry, ktorá bude rešpektovať život, zdravie a životné prostredie. Pri tejto príležitosti sa od 10. do 13. februára konalo v Lurdoch medzinárodné stretnutie na tému Magnifkat, spev nádeje, na ktorom bol prítomný vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin. 
AGENSIR.IT
Páčilo sa :
1