13. februára 2018
Čítaní: 119
KN 7/2018 | Z domova
Nová šéfka ÚPN chce sprehľadniť riadenie ústavu

 V polovici januára zvolila Správna rada Ústavu pamäti národa (ÚPN) za predsedníčku rady Andreu Kluknavskú. Vo funkcii nahradila Ondreja Krajňáka, ktorý z postu odstúpil k 1. novembru 2017. Svoje rozhodnutie vtedy zdôvodnil schválenou novelou zákona o pamäti národa, ktorá zmenila spôsob riadenia inštitúcie. Poukázal na to, že za zmenou zákona boli podľa medializovaných informácií aj napäté vzťahy v ÚPN. Dôvodom však podľa Ondreja Krajňáka mohlo byť i to, že sa ústav venoval súdnym sporom, v ktorých kľúčovými účastníkmi boli bývalí príslušníci ŠtB. Nová predsedníčka správnej rady Andrea Kluknavská, ktorú do funkcie zvolili 12. januára, v rozhovore pre KNpriblížila, čo budú jej priority.

 
S akými cieľmi prichádzate na post predsedníčky?
Hlavným cieľom je predovšetkým opätovné etablovanie ústavu ako rešpektovanej inštitúcie v odborných kruhoch aj medzi širokou verejnosťou. Chceme hlavne znovu naštartovať produkovanie odborných výstupov inštitúcie, najmä vo forme publikácií, flmových dokumentov, tematických výstav či medzinárodných vedeckých konferencií. Smerom dovnútra inštitúcie sa chceme zamerať na zlepšenie atmosféry na pracovisku.
 
Ako chcete zlepšiť verejnú mienku o fungovaní ÚPN, keď sa v posledných mesiacoch objavovali správy o napätých vzťahoch v ÚPN?
Napätá situácia vyplývala predovšetkým z netransparentného riadenia a obchádzania právomocí orgánov ústavu zo strany bývalého štatutára. S pomocou správnej rady chcem
sprehľadniť systém riadenia ústavu a jeho odborným zamestnancom chcem poskytnúť priestor plnohodnotne realizovať a prezentovať verejnosti výsledky ich práce.
 
Považujete novelu zákona o ÚPN, ktorou sa zmenil spôsob riadenia ústavu, za dobrú? Budete prípadne navrhovať zmenu?
Novela zákona o pamäti národa presunula riadenie Ústavu pamäti národa na správnu radu ako kolektívny orgán, čo vnímam vzhľadom na skúsenosti z nedávnej minulosti ako pozitívnu zmenu. V súčasnej situácii preto nevidím potrebu ďalšej zmeny zákona.
 
Vnímate predošlé vyjadrenia niektorých politikov ako nátlak na vedenie ÚPN, respektíve snahu o spolitizovanie tejto inštitúcie?
Ústav pamäti národa sa riadi zákonom o pamäti národa a ďalšími relevantnými zákonmi, je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá vzhľadom na svoj význam v spoločnosti prirodzene priťahuje záujem širokej verejnosti vrátane koaličných a opozičných politikov. Rozšírenie kompetencií pre správnu radu, ktorá ako kolektívny orgán riadi ústav, považujem za najlepšiu poistku, ako odolávať možným snahám o politizáciu inštitúcie.
JÁN LAUKO
Páčilo sa :
0