13. februára 2018
Čítaní: 29
KN 7/2018 | Z domova
Oficiálne schválili hnutie Modlitby za kňazov

 Piateho februára schválil bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský podľa normy kán. 299 Kódexu kánonického práva štatút hnutia Modlitby za kňazov (MZK). Zároveň dal dovolenie na pôsobenie a rozvíjanie činnosti podľa pravidiel štatútu hnutia. V tejto súvislosti sa obrátil k modlitebníkom za kňazov s týmito slovami požehnania: „Všetkým členom a sympatizantom hnutia Modlitby za kňazov želám veľa duchovných i telesných síl, horlivosti za Pána a vytrvalosti v dobrom.“ Hnutie vzniklo v roku 2008. Pôsobí pri národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Chce šíriť poslanie, ktoré prijalo – najmä modliť sa za kňazov a šíriť úctu k sviatostnému kňazstvu. V roku 2013 prvýkrát zorganizovalo 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov a od roku 2014 každoročne organizuje Púť za kňazov v Šaštíne. Súčasťou poslania MZK je aj povzbudzovanie a starostlivosť o starých a chorých kňazov. 

–TK KBS–
Páčilo sa :
0