13. februára 2018
Čítaní: 45
KN 7/2018 | Zo sveta
Slováci majú ďalšieho biskupa
Za prvého biskupa Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan bol v nedeľu 11. februára v Baku vysvätený slovenský salezián Vladimír Fekete (62). Bývalý provinciál slovenských saleziánov je na čele apoštolskej prefektúry od roku 2011. Je prvým slovenským saleziánom, ktorého pápež František povýšil do hodnosti biskupa.

 „Týmto rozhodnutím si pápež želá, aby Cirkev v Azerbajdžane napredovala pod otcovským vedením biskupa,“ povedal v homílii arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Vatikánu pre vzťahy so štátmi, ktorý bol hlavným svätiteľom. K osobe nového biskupa dodal: „Život Vladimíra Feketeho je dobrodružstvom viery. Keď objavil svoje duchovné povolanie na rodnom Slovensku, nemohol ho uskutočniť v slobode, preto svoje prvé roky kňazstva prežíval v utajení. Tento muž, ktorý má byť dnes ordinovaný za biskupa, preukázal, že má veľkú odvahu a že ho vedie skutočný duch služby, ako pravého syna dona Bosca.“ Svätá omša biskupskej konsekrácie sa konala v miestnom Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej, bola po anglicky a obrad vysviacky po latinsky, evanjelium zaznelo aj v azerbajdžanskom jazyku. Okrem arcibiskupa Gallaghera boli ďalšími dvoma svätiteľmi bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a niekdajší provinciál saleziánov v Hongkongu, aktuálne apoštolský nuncius v Grécku, Savio Hon Tai-Fai. V pápežskej bule Svätého Otca Františka z 8. decembra 2017 o vymenovaní Vladimíra Feketeho za biskupa zaznelo toto zdôvodnenie: „Keďže ty, milovaný syn, už viacero rokov s podporou tvojej Spoločnosti sv. Františka Saleského vykonávaš tam dôležitú pastoračnú prácu, najprv ako predstavený misie sui iuris v Baku a potom ako prvý apoštolský prefekt Azerbajdžanu, vidíme ťa ako vhodného prevziať a vykonávať túto zodpovednosť s úžitkom.“ Na slávnosti bolo prítomných aj množstvo ďalších hostí, medzi nimi arcibiskup z Moskvy, biskup z gruzínskeho Tbilisi, rožňavský biskup Stanislav Stolárik, dvaja saleziáni emeritní biskupi z Rakúska, salezián biskup Enrico Dal Covolo, rektor Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme; nechýbali brat a sestra biskupa Feketeho so svojimi rodinami, tiež viacerí saleziáni zo Slovenska i z iných krajín na čele so slovenským provinciálom Jozefom Ižoldom. Medzi vzácnymi prítomnými boli aj miestny pravoslávny biskup, zástupcovia kresťanských spoločenstiev pôsobiacich v Azerbajdžane i niekoľkí štátni predstavitelia. „Moje srdce, moje sily, môj čas a všetko, čo som a mám, patrí vám, a bude to tak i naďalej. Mám nádej, že prijatím milosti novej služby budem pre vás ešte užitočnejší,“ vyznal biskup Fekete svojim veriacim v Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej na záver bohoslužby. Napokon s vďačnosťou spojil aj svoje želanie voči všetkým prítomným: „Ďakujem, že ste teraz tu so mnou a že sa budete za mňa modliť.“

RASTISLAV HAMRÁČEK SDB
Snímka: Róbert Chovanec
Páčilo sa :
0