13. februára 2018
Čítaní: 26
KN 7/2018 | Z domova
Totožnosť spoločenstva je nenahraditeľná

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský sa prihovoril veriacim Bratislavskej arcidiecézy pastierskym listom, ktorý sa 11. februára čítal vo všetkých kostoloch namiesto homílie. „Prihováram sa vám pri príležitosti 10. výročia ustanovenia nášho spoločenstva Bratislavskej arcidiecézy, ktorá bola zriadená 14. februára 2008. K jej vzniku viedli náboženské, duchovné a morálne potreby ľudí na tomto území v ich aktuálnej spoločenskej a kultúrnej situácii, aby sa mohla ešte viac prejaviť vlastná povaha Cirkvi a aby biskup mohol účinne vykonávať svoje povinnosti,“ vysvetlil arcibiskup Zvolenský. V liste ďalej zdôraznil: „S vďačnosťou voči Pánu Bohu myslím na vás všetkých, ktorí teraz počúvate moje slová; som rád, že už desať rokov spoločne kráčame ako spoločenstvo Božieho ľudu Bratislavskej arcidiecézy na ceste k nášmu Otcovi. (...) Je cenné a nenahraditeľné, že počúvame posolstvo Svätého písma v spoločenstve. Ďakujem Pánovi za všetkých kňazov našej arcidiecézy a za vás všetkých, milí bratia a sestry. Desiate výročie ustanovenia našej arcidiecézy je skutočne dobrou príležitosťou, aby sme si uvedomili našu totožnosť spoločenstva.“ 

–ART–
Páčilo sa :
1