13. februára 2018
Čítaní: 295
KN 7/2018 | Zo sveta
Uznali zázrak na príhovor Pavla VI.

 Správu priniesol denník Avvenire (7. 2. 2018), ktorý patrí Konferencii biskupov Talianska. Svätorečenie Pavla VI. sa pravdepodobne uskutoční na jeseň tohto roku. Samotný zázrak sa týka vedecky nevysvetliteľného uzdravenia plodu dievčatka. To malo podľa lekárov veľmi malé až žiadne šance na prežitie, a to pre vážnu komplikáciu v tehotenstve, ktorá ohrozovala aj matkino zdravie. Odborne povedané, ide o uzdravenie plodu v prenatálnom štádiu potom, ako v trinástom týždni tehotenstva prišlo k predčasnému porušeniu vaku blán. Tento stav komplikoval aj tzv. anhydramnion, čo je chýbajúca plodová voda. V týchto prípadoch sa tehotenstvo väčšinou končí interrupciou, pretože strata plodovej vody môže spôsobiť malformácie plodu. Matka po tejto lekárskej prognóze počúvla radu svojej priateľky, ktorá bola v kontakte s lekárom, ktorý mal vo veľkej úcte blahoslaveného Pavla VI., a krátko po jeho blahorečení (19. 10. 2014) navštívila Bresciu, jeho rodné mesto. Intenzívne sa modlila v miestnej Bazilike Panny Márie, Sprostredkovateľky všetkých milostí, kde Pavol VI. slávil svoje primície. Následná lekárska kontrola potvrdila, že nastalo úplné uzdravenie plodu. Dnes má dievčatko tri roky a teší sa výbornému zdraviu. Kardináli a biskupi z Kongregácie pre kauzy svätých tak mohli konštatovať dva požadované prvky zázraku – jednoznačné vzývanie blahoslaveného a vedecky nevysvetliteľné uzdravenie. Zaujímavosťou je, že tiež zázrak vedúci k blahorečeniu Pavla VI. sa dotýkal prenatálneho života. Dva životy, vážne ohrozené komplikáciami v tehotenstve, tak boli zachránené na príhovor pápeža, autora encykliky Humanae vitae.

–VRCZ–
SNÍMKA: WIKIMEDIA COMMONS/CC
Páčilo sa :
1