13. februára 2018
Čítaní: 98
KN 7/2018 | Z domova
Žilinská diecéza udelila ocenenia za zásluhy

 V uplynulých dňoch si Žilinská diecéza pripomenula 10. výročie svojho založenia. Počas koncertu Žilinského miešaného zboru 9. februára žilinský biskup Tomáš Galis ocenil deväť žien a mužov diecéznym vyznamenaním Strieborný kríž za zásluhy o rozvoj Žilinskej diecézy a spolu s apoštolským nunciom Giacomom Guidom Ottonellom odovzdali pápežské vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifce štyrom laureátom, traja kňazi dostali titul kaplán Jeho Svätosti. Žilinský biskup Tomáš Galis vo svojom príhovore počas odovzdávania ocenení zdôraznil: „Úprimne verím, že najväčším bohatstvom Žilinskej diecézy sú práve ľudia a ich viera. Áno, často sa hovorí, že viera našich ľudí je tradičná, ale spoznal som, že zdravá tradícia má veľkú hodnotu, lebo odkazuje na naše korene. Za tradíciu sa nemáme hanbiť, ale treba ju očisťovať a zveľaďovať, aby sme posilňovali základný fundament, na ktorom môžu stavať jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, celé obce a mestá, ba celý národ. Ocenení muži a ženy reprezentujú tieto hodnoty.“ V sobotu 10. februára sa stretli kňazi Žilinskej diecézy na spoločnej rekolekcii, aby ďakovali za desať rokov života ich diecézneho spoločenstva. Okrem domácich kňazov sa na bohoslužbe účastnili viacerí biskupi z Rakúska, Poľska a Česka. Prítomným sa prihovoril bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý okrem iného povedal: „Jubileum 10. výročia má v sebe rozmer vďačnosti za minulosť; rozmer, ktorý hovorí o kajúcnosti v prítomnosti, aby sa v budúcnosti to, čo sa v minulosti nie celkom podarilo, mohlo uskutočniť. V erbe Žilinskej diecézy je toto všetko prítomné.“ Slávnostný kazateľ pripomenul prvý pastiersky list biskupa Tomáša Galisa, ktorý hovoril o otvorenosti, komunikácii a spoločenstve a stal sa programovým dokumentom pre život Žilinskej diecézy počas uplynulých rokov.

RICHARD FOLUČKA
Páčilo sa :
0