5. marca 2018
Čítaní: 116
KN 9/2018 | Misie
Uhasme ich smäd nielen po vzdelaní
V MINULOSTI SA NA SEVERE KENE ĽUDIA MOHLI SPOĽAHNÚŤ NA DLHÉ A KRÁTKE OBDOBIE DAŽĎOV, KTORÉ PRICHÁDZALO PRAVIDELNE V TÝCH ISTÝCH MESIACOCH V ROKU A PRINÁŠALO VÝDATNÉ DAŽDE. AJ TU SA VŠAK NEPRIAZNIVO PREJAVUJÚ KLIMATICKÉ ZMENY, KTORÉ MENIA ZÁKONITOSTI POČASIA

Na zrážky sa už spoľahnúť nedá, dažde niekedy neprídu vôbec. Dlhodobý nedostatok zrážok v rokoch 2016 až 2017 a následné vyčerpanie vodných zdrojov priviedli severnú oblasť Kene k humanitárnej kríze. Bez vody hynie dobytok, preto sa pastieri musia sústavne so stádami premiestňovať za vodou. Pôda je vysušená a stvrdnutá až tak, že ňou ťažko prenikne väčšie množstvo vody. Dažďová voda sa doslova rozleje a vytvára prúdy na miestach, kde zem na to nie je pripravená. Prúdy môžu mať takú silu, že dokážu niektoré dediny dočasne úplne odrezať od sveta. Pokojné spolužitie je narušené premiestňovaním sa a posúvaním hraníc jednotlivých kmeňov. Dominancia silných kmeňov sa prejavuje v boji o územie a zdroje vody. Vyschli aj mnohé studne. Ľudia musia denne za vodou kráčať niekoľko kilometrov, nehľadiac na páliace slnko a horúčavu. Každý má niekoľkolitrovú bandasku, ktorú prázdnu nesie na chrbte, a potom cestou späť ju plnú a ťažkú váľa po zemi, aby ju bezpečne dopravil domov. Tak každý člen od dieťaťa až po dospelého vynakladá úsilie na prežitie celej rodiny. Dlhodobé sucho spôsobuje aj zvýšenie cien potravín, podvýživu, vyschnuté studne, prívalové dažde. Deti sa ako prvé musia naučiť žiť bez vody. Na ich smäd je nevyhnutné okamžite odpovedať.

 
Saleziánska misia v Korr
Korr je mestečko v kraji Marsabit, kde pôsobia saleziáni od roku 1971. V regióne spravujú jednu farnosť a sedem ďalších fliálok. Počet obyvateľov vo farnosti je približne päť­ tisíc. Komunitu v Korr tvoria dvaja saleziánski kňazi, don Somora a don Ndowa, a tri rehoľné sestry: Theresa, Mary a Margret. Sestry pracujú v ošetrovni, v materskej škole a angažujú sa aj v pastoračných aktivitách farnosti. Tento rok sú na ročnej misii v tejto komunite dve dobrovoľníčky zo Slovenska. Anna Šudáková pomáha ako lekárka v ošetrovni a Monika Froncová pracuje v materskej škole. Saleziánske dielo v Korr sa pre miestnych stalo nenahraditeľnou oázou. Do centra prichádzajú ľudia po vodu, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, ale aj duchovnú posilu. Saleziánske centrum je priestorom pre každého, kto má smäd po vode aj po živote. Denne navštevujú centrum deti a mladí, ktorým saleziáni vytvárajú okrem iného aj miesto na trávenie voľného času. K saleziánom prichádzajú ženy, deti aj muži s dobytkom po vodu. Z kapacity osemtisíc litrov sa momentálne využíva len tritisíc, zariadenia na čerpanie vody si teda vyžadujú akútnu opravu. Centrum nie je napojené na národnú sieť energie, a preto používa generátor na čerpanie vody z nádrží a slnečnú energiu na osvetlenie. Súčasné generátory sú však staré a nedostatočne výkonné, rovnako aj solárne panely a batérie je nutné vymeniť. Slnečná energia je zdrojom energie pre celý objekt saleziánskej misie, a čo je ešte dôležitejšie, aj pre ošetrovňu. Bez tejto energie by nebolo možné uchovávať dôležité lieky v chladničke či prevádzkovať kyslíkový stroj a odsávačku.
 
Vzdelávanie detí, mládeže i žien
Mladá populácia v Marsabite vykazuje štvrtinu celkovej populácie kraja, čo jasne naznačuje, že mládež tam bude výrazne ovplyvňovať rozhodovanie. Veľká populácia mladých spojená s vysokou negramotnosťou však predstavuje problém. Každý deň centrum navštevuje v priemere 60 mladých, ktorí využívajú voľnočasové priestory. No tie sú v nevyhovujúcom stave, a tak tam nemôže byť väčší počet detí a mládeže. Chýba im základné vybavenie, ako stoličky, stoly či ozvučenie, preto deti sedávajú len na zemi. Dôležitou súčasťou vzdelávania detí a mladých bude aj knižnica. Ženy v Marsabite zažívajú diskrimináciu a majú obmedzené možnosti vyplývajúce z ich kultúrnej orientácie. Niektoré z nich sa však rozhodli tieto rozdiely prekonať a vytvorili svojpomocnú skupinu (Fatima Women Group), prostredníctvom ktorej by chceli priniesť ženám priamo do prútených obydlí, nazývaných maňaty, vzdelávacie semináre na témy, ako sú skoré manželstvá, ženská obriezka, plánované rodičovstvo či výživa. Výťažok z tohtoročnej zbierky Tehlička pomôže zlepšiť systém zachytávania dažďovej vody vďaka oprave žľabového systému a inštalácii ďalších vodných nádrží. Tým sa uľahčí obyvateľom a ich zvieratám prístup k vode. Zakúpením nového generátora bude zabezpečená distribúcia vody do ošetrovne, škôlky, saleziánskeho domu a internátu. Oprava solárnych panelov a kúpa nových zabezpečia plnú funkčnosť systému. Pomôžeme dobudovať multifunkčné športové ihrisko v mládežníckom centre. Vybavíme učebne nábytkom, ozvučením a projektorom, čo pomôže realizovať viacero aktivít – niekoľkodňové tréningy zručností pre mládež; a podporíme aj vzdelávanie miestnych žien.
HANA ONDRUŠOVÁ, ZUZANA SUCHOVÁ
Snímky: Adriana Mahdalová
Páčilo sa :
0