„Súčasťou Cirkvi je aj hmotná kultúra, predmety a stavby. Miesta, kde sa vysluhovali krsty, pohreby a svadby, kde sa spoločenstvo schádzalo pri Eucharistii, sú vnímané ako posvätné aj vtedy, keď sa už na tento účel nevyužívajú,“ uviedol Ottavio Bucarelli, riaditeľ Katedry cirkevných pamiatok na Pápežskej gregoriánskej univerzite [...]
-VNCZ-