Bratislavskí veriaci sa od 31. júla do 2. augusta mohli zúčastniť na bohatom programe vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána a načerpať tak „pramene Božích milostí“. Už prvý večer po vešperách a moderovanej adorácii nasledovala svätá omša, ktorej kazateľom bol Pavol Hudák pôsobiaci vo Vysokej nad Uhom, rodisku [...]
MÁRIA BILÁ
Snímka: Erika Litváková