Prvé ohlasy z ad liminy

Slovenskí biskupi mali 3. júna na programe okrem svätej omše pri hrobe svätého Petra aj návštevu prvých vatikánskych úradov v rámci návštevy ad limina.
Katolícke noviny 03.06.2024
Prvé ohlasy z ad liminy

Návšteva Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Snímka: Peter Zimen

Prijali ich na Dikastériu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, Dikastériu pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Štátnom sekretariáte a Sekcii vzťahov so štátmi a medzinárodnými organizáciami a Dikastériu na podporu jednoty kresťanov. O svojich dojmoch sa podelili na brífingu.

Duchovné povolania
Cyril Vasiľ mal príhovor na Dikastériu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. „Stretnutie sa nieslo v znamení sumarizácie pozície rehoľníkov a zasvätených osôb na Slovensku. Priblížili sme, že po totalite sme mohli sledovať prudký rozvoj rehoľného života s veľkým rastom nových povolaní. Ďalšie roky sa však niesli v znamení istej stabilizácie a inštitucionalizácie rehoľného života. Na jednej strane je to logické a správne, ale tiež to zmenšuje rozmach, ktorý bol prítomný v prvých rokoch po totalite. To sa možno odzrkadľuje v zníženom počte nových rehoľných povolaní.“

Arcibiskup Vasiľ dodal, že členovia dikastéria potvrdili, že ide o proces, ktorý je identický aj v iných krajinách s tým, že u nás môžeme pri tejto výzve čerpať zo skúsenosti tajnej Cirkvi.

Sila sviatostí
Stanislav Stolárik vystúpil na Dikastériu pre Boží kult a disciplínu sviatostí. „Na stretnutí viacerí biskupi vstúpili do otvorenej diskusie, ktorá bola živá. Rezonovala otázka sviatostí, ktoré v dnešnom sekularizovanom svete akoby ustupovali do úzadia. Či je to otázka svätej spovede, slávenia svätej omše alebo sobášov.“

Hovorili aj o prehlbovaní vedomia o sviatosti zmierenia. „Súčasný svet akoby otázku hriechu vymazal zo svojho slovníka. Potom sa stráca aj potreba svätej spovede. Je potrebné zjednocovať úsilie vo výchove vo vedomí toho, že hriech existuje. Nie preto, aby sme sa zbytočne obviňovali, ale preto, že je nám ukázaná cesta, ako hriech zanechať, ako sa posilňovať v zápase s ním,“ dodal biskup Stolárik.

Aktuálne dianie
Bernard Bober priblížil, že na Štátnom sekretariáte, kde sa stretli so štátnym sekretárom Pietrom Parolinom a sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Paulom Richardom Gallagherom, sa zaujímali o aktuálne dianie na Slovensku. „Hovorili sme o atentáte na premiéra Roberta Fica. Poďakoval som sekretárovi za jeho i pápežov prejav ľútosti. Rozprávali sme tiež o spoločenskej situácii, ktorá atentátu predchádzala. Informovali sme, že sme sa ako Cirkev snažili upokojiť situáciu po útoku. Ocenili sme, že každý atentát odsúdil.“

Arcibiskup Bober dodal, že sa rozprávali aj o zmluvách s Vatikánom, povedal, že by bolo potrebné v budúcnosti znova otvoriť tému výhradu vo svedomí. Diskutovali aj o voľbách do europarlamentu a odporúčaní KBS voliť kandidátov, ktorí reprezentujú kresťanské hodnoty. Spomenuli i pastoráciu Rómov a rozprávali aj o vojne na Ukrajine, kde Svätý Otec vyjadruje jasné stanovisko riešiť konflikt mierovou cestou.