20. júna 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 27
20. júna 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2042

20. júna 2018
  Keď prichádzali rodičia na farský úrad so žiadosťou o krst ich narodeného dieťaťa, vždy som položil [...]
KN 25/2018
Čítaní: 27
13. júna 2018
Disneyland je označovaný ako „čarovné kráľovstvo“. Tým, ktorí tam pracujú, sa [...]
KN 24/2018
Čítaní: 52
6. júna 2018
Dobro, ktoré môžeme vykonať prostredníctvom peňazí, nemusí mať podobu čohosi materiálne [...]
KN 23/2018
Čítaní: 50

29. mája 2018
V celom kostole bola tma. V strede pred oltárom stál s mikrofónom náš seminárny prefekt Jozef Žvanda. [...]
KN 22/2018
Čítaní: 99
23. mája 2018
Pamätám si, že pri prehliadke gotickej katedrály sprievodca pri pohľade na klenbu a na množstvo lomených [...]
KN 21/2018
Čítaní: 118
16. mája 2018
      Neviem, či sa niekto zvykne podobným spôsobom zamyslieť aj nad sebou samým: Kde momentálne som? [...]
KN 20/2018
Čítaní: 63

7. mája 2018
Mnohé modlitby pri svätej omši sa začínajú oslovením: „Všemohúci a večný [...]
KN 19/2018
Čítaní: 87
30. apríla 2018
 V detstve nezažil tento človek vôbec žiadne prijatie v rodine, žiadnu nehu či lásku. Keď mal 7 rokov, jeho matka sa [...]
KN 18/2018
Čítaní: 97
26. apríla 2018
 Nad prvým článkom Vyznania viery: „Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“ [...]
KN 17/2018
Čítaní: 53