20. júna 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 25
20. júna 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2042

20. júna 2018
  „Začíname nový cyklus katechéz a jeho témou sú prikázania. Prikázania Božieho [...]
KN 25/2018
Čítaní: 25
20. júna 2018
  Pápež František sa aj v 11. nedeľu v Cezročnom období pomodlil spolu s veriacimi na Svätopeterskom [...]
KN 25/2018
Čítaní: 12
13. júna 2018
„Pokračujúc v uvažovaní nad sviatosťou birmovania budeme dnes premýšľať o účinkoch, ktorým dar [...]
KN 24/2018
Čítaní: 31

13. júna 2018
Svätý Otec František sa v nedeľu 10. júna pomodlil spolu s veriacimi poludňajšiu modlitbu Anjel [...]
KN 24/2018
Čítaní: 17
6. júna 2018
V úvode katechézy zaznelo čítanie z Listu Galaťanom sv. Pavla apoštola (5, 22 - 23): „Ovocie Ducha je [...]
KN 23/2018
Čítaní: 37
29. mája 2018
„Po katechézach o krste nás tieto dni, nasledujúce po slávnosti Zoslania Ducha Svätého, [...]
KN 22/2018
Čítaní: 20

29. mája 2018
Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho si v Katolíckej cirkvi pripomíname Deň posväcovania [...]
KN 22/2018
Čítaní: 11
23. mája 2018
Úvodom ku katechéze Svätého Otca, ktorú predniesol ako zvyčajne pred Bazilikou sv. Petra, boli slová sv. [...]
KN 21/2018
Čítaní: 61
23. mája 2018
Svätý Otec František sa 20. mája, na sviatok Zoslania Ducha Svätého, stretol s veriacimi pri [...]
KN 21/2018
Čítaní: 12