ADVENT so srdcom dokorán (1)

Ahoj kamaráti
– S rukami doširoka vás objímame v adventnom čase. Počkaj, Svetlúšik, zmestíme sa s takto rozpätými rukami vôbec do našej rubriky?

– Neboj sa, Dobromilka, teta ilustrátorka nás nakreslí presne tak, aby dobre bolo. S rukami i so srdcom dokorán chceme totiž prežiť celý Advent.

Martina Jokelová Ťuchová 24.11.2021
ADVENT so srdcom dokorán (1)

Detail ilustrácie Ľuby Suchalovej

– Ani sme sa nenazdali a je tu obdobie spojené s fialovou liturgickou farbou. Fialovú kedysi nosili len králi a my očakávame narodenie najvyššieho Kráľa, ktorý prináša svetlo do tmy sveta.

– Môžete si tento adventný čas pripomenúť fialovým obrúskom na stole, fialovým obrázkom na stene, fialovým šálom, fialovou prvou adventnou sviecou. Ozaj, čo ešte máte doma fialové?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.