Advent v srdci 4

Ahoj, kamaráti!
Svetlúšik, priprav lampášik na roráty, ešte niekoľko ich máme pred sebou a minul sa nám knôtik.
Martina Jokelová Ťuchová 17.12.2020
Advent v srdci 4

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Mám pocit, Dobromilka, že aj naše srdiečka svietia ako lampášiky.

Ozaj, Svetlúšik. A štvrtý adventný týždeň ich môžeme rozžiariť ešte viac.

Čo dnes rozžiarilo vaše srdiečko, kamaráti? Môžete si to vpísať do prázdnych žiariacich srdiečok lemujúcich cestu do chrámu.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU