Ahoj, kamaráti!

Ahoj, kamaráti!
Vydržali ste byť hore do polnočného odrátavania nového roka? A čo ste si priali či povinšovali?
Martina Jokelová Ťuchová 08.01.2021
Ahoj, kamaráti!

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Ja túžim po tom, aby sme sa v novom roku mohli viac stretávať s kamarátmi, Svetlúšik. Počas pandémie to veľmi nejde.

To som si prial aj ja, Dobromilka. A aby sme sa viac radovali a menej naháňali.

Ako vlastne vznikajú tieto naše túžby a priania? Prečo sú dôležité?

 

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU