Aj na lúke objavíme Stvoriteľa

Ahoj, kamaráti!

Kde nás teraz čítate?
Dobromilka, nie si ty náhodou prehnane zvedavá?
Martina Jokelová Ťuchová 24.05.2019
Aj na lúke objavíme Stvoriteľa

Ilustračná snímka: wikimedia commons

Jasné, že som, Svetlúšik. Ale iba trošku. Vieš, zaujíma ma, či sú naši kamaráti dnu alebo trávia voľný čas aj vonku.

Teraz je von tak krásne!

No veď preto sme aj na tejto lúke – objavujú sa tu nové a nové kvietky, bzučia včely, ani motýle nás neobchádzajú. A tie vtáčiky!

Pozývame vás na lúku, kamaráti! Ak budete pozorne počúvať srdcom, začujete, ako sa nám Stvoriteľ prihovára svojou krásou.

Napríklad aj cez nezábudku...

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU