BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO

Ahoj, kamaráti!
– Pozrite, všetci ľudia sveta sa tam zmestia a sú tam v bezpečí a v nekonečnej láske.

Celú detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.

Martina Jokelová Ťuchová 15.06.2024
BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO

ILUSTRÁCIA: ĽUBA SUCHALOVÁ

– To znie tajuplne, Svetlúšik.
– Aké miesto by to mohlo byť?
– No napríklad nebo. Alebo aj... JEŽIŠOVO SRDCE.