Chválim Ťa, Stvoriteľ (4)

Ahoj, kamaráti!
Pozrite sa na toto dobrodružstvo učeníkov na rozbúrenom mori (porov. Mt 8, 27; Mk 4, 41).
Martina Jokelová Ťuchová 21.05.2021
Chválim Ťa, Stvoriteľ (4)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Ty vidíš dobrodružstvo, Svetlúšik, no ja by som sa od strachu triasla ako osika.

Dobromilka, však to predsa všetko dobre dopadlo. Na Ježišov rozkaz všetko utíchlo.

Kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú?“ pýtali sa s údivom učeníci.

Je to ten, ktorý vládne stvoreniu a ukazuje nám, ako sa oň s úctou starať.

 

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.