Chválim Ťa, Stvoriteľ (7)

Ahoj, kamaráti!
Už sedem týždňov si spoločne čítame z encykliky pápeža Františka Laudato si’, ktorú napísal obyvateľom našej planéty. Dozvedáme sa v nej, prečo a ako sa môžeme starať o náš spoločný domov, ktorým nás obdaril dobrotivý Stvoriteľ.
Martina Jokelová Ťuchová 11.06.2021
Chválim Ťa, Stvoriteľ (7)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Vedel si, Svetlúšik, že číslo sedem je v biblickej symbolike číslo plnosti?

No vidíš, Dobromilka, takže za tých sedem týždňov už možno máme srdiečko plné chvály a ohľaduplnosti k stvoreniu.

Dúfajme v to, Svetlúšik. A z plnosti srdca sa spolu s pápežom Františkom môžeme modliť za našu zem.

 

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.