Ďakujem (1. časť)

Ahoj, kamaráti!

Počúvaj, Dobromilka, toto je zaujímavé.

Som opäť samé ucho, Svetlúšik.
Martina Jokelová Ťuchová 15.01.2019
Ďakujem (1. časť)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Čítam v evanjeliu, ako Ježiš uzdravil chorých na malomocenstvo. Ale iba jeden z desiatich sa vrátil a poďakoval sa mu. Čo si myslíš, ostatní boli takí nevďační, alebo čo sa vlastne stalo?

A čo by si robil ty, Svetlúšik?

Určite by som sa radoval, že ma už nič nebolí. Asi by som sa rozbehol od šťastia za svojou rodinou. Ale hádam by som nezabudol, že to všetko mám vďaka Ježišovi.

Poďakovanie patrí k slušnosti, no vďačné srdce dostáva ešte oveľa viac. Dočítal si sa, Svetlúšik, ako to bolo s vďačným malomocným ďalej?

Detskú stranu venovanú času si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.