Ďakujem (6. časť)

Ahoj, kamaráti.

Dobromilka, už sme si toho toooľko povedali o vďačnosti. Akými rôznymi spôsobmi sa môžeme poďakovať, ako nás vďačnosť premieňa, prečo je vďačnosť srdcom modlitby...
A skúmali sme aj to, za čo všetko môžeme poďakovať. Dokonca, Svetlúšik, aj v nepríjemnostiach či v chorobe, pamätáš si to?

Martina Jokelová Ťuchová 24.02.2019
Ďakujem (6. časť)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Vieš, čo mi napadlo minule pri svätej omši?

Kňaz premieňal chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša a vtedy mi to došlo.

Aj Pán Ježiš bol vďačný. A veľmi. Ďakoval svojmu Otcovi na nebi – vzdával vďaky.

Vo Svätom písme sa často stretávame s vďačnosťou.

Šťukaj baterku, posvietime si na to.

Detskú stranu venovanú času si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.