Ďakujem (7. časť)

Ahoj, kamaráti!

Poradili ste si s pátraním po vďačnosti v evanjeliách?

Minulý týždeň sme sa zapotili, však Svetlúšik?
Martina Jokelová Ťuchová 03.03.2019
Ďakujem (7. časť)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Bola to fuška, Dobromilka, ale našli sme spolu s kamarátmi päť udalostí, keď Pán Ježiš prejavil svoju vďačnosť nebeskému Otcovi.

No schválne, na ktoré si spomenieme?

Napríklad: pri zázračnom rozmnožení piatich bochníkov chleba a rýb, keď Ježiš vzkriesil Lazára, keď prijímal maličké deti, pri Poslednej večeri...

Vypátral som, že aj po Poslednej večeri. Tam dokonca Pán Ježiš spolu s učeníkmi vzdával vďaky veľmi špeciálnym spôsobom. Spievali chválospevy.

Posvieťme si na to a zaspievajme si aj my.

Detskú stranu venovanú času si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.