EUCHARISTIA AKO SLNKO 2

Ahoj, kamaráti!
– Na hostine, na ktorú nás všetkých pozýva Dobrý pastier, je všetko vznešené a krásne.
– Myslíš krásne misky a obrusy, Svetlúšik?
Martina Jokelová Ťuchová 03.06.2022
EUCHARISTIA AKO SLNKO 2

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Nielen to, Dobromilka. Keď sa lepšie pozrieme, vidíme pri oltári kvietky z lúk či záhrad; sviece – niektoré z nich vytvorili včielky svojím voskom. Zbadáme tam predmety z dreva, kameňa či vzácnych kovov, ktoré dotvorili šikovné ruky remeselníkov a umelcov; dôsledné výšivky na odevoch či obrusoch, ktoré vyšili trpezlivé prsty žien...
– Máš pravdu, Svetlúšik. Je to ako oslava toho, čo Pán Boh stvoril a človek dotvoril svojimi rukami, ktoré sú tiež Božím darom. Aj chlebík na oltári – je z obilia, ktorému vzrast dáva Boh; z práce človeka, ktorý ho pečie, až ho napokon rukami kňaza sám Pán Ježiš premieňa na svoje telo.
– Aké úžasné tajomstvá, Dobromilka. A my ich môžeme skúmať a premýšľať o nich na každej svätej omši.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.