Kam odišiel Ježiš

Ahoj, kamaráti!
Keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, 40 dní sa zjavoval učeníkom a hovoril o Božom kráľovstve.
Potom sa pred očami učeníkov vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.
Martina Jokelová Ťuchová 31.05.2019
Kam odišiel Ježiš

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Tí museli byť prekvapení, všakže, Svetlúšik?

Asi áno, Dobromilka, a stále hľadeli do neba, kam to Ježiš zmizol...

Z úžasu ich prebrali anjeli slovami: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“

Ale kam to vlastne Ježiš odchádza a prečo?

Posvietime si na to.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU