Leto s Adnrejom (9.)

Ahoj, kamaráti!
Znie to smutne, ale tento prázdninový týždeň sa s Andrejom už musíme rozlúčiť. 
Martina Jokelová Ťuchová 23.08.2019
Leto s Adnrejom (9.)

Všeličo sme sa toto leto o ňom dozvedeli, Svetlúšik.
A nad všeličím sme mohli spolu s ním premýšľať, Dobromilka. Napríklad prečo je v našom živote dôležité spoznávať Božiu vôľu. 
Prečo je dôležité rozvíjať talenty, vzdelávať sa, čítať dobré knihy, pestovať zdravé vzťahy v rodine.
Alebo ako môžeme pomáhať my deti, aby sa dobro šírilo v našej rodine i v našom okolí.
Andrej počas svojho života využil naplno svoje talenty a s Božou pomocou urobil veľa dobra pre celý slovenský národ. Nech nás jeho odvážny život povzbudí šíriť lásku Božieho kráľovstva.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU