Leto s Andrejom (7.)

Ahoj, kamaráti!
Počas ďalšieho prázdninového týždňa sme spoznali Andreja Radlinského ako odvážneho kňaza, ktorý pomáha svojim farníkom.
Ale aj tým, ktorí patria do inej cirkvi alebo sú neveriaci.
Martina Jokelová Ťuchová 09.08.2019
Leto s Andrejom (7.)

Ilustračná snímka: SSV

Svetlúšik, to mi pripomína dobrého pastiera, ktorý sa stará o svoje ovečky.
Nechápem, Dobromilka, ako popritom všetkom môže mať čas písať knihy, učebnice, redigovať časopisy, zostavovať spevníky, zakladať nedeľné školy.
Pán Boh mu dal mnohé talenty a posilňoval ho. Bez Božieho požehnania – márne naše namáhania.
A veruže je to pre Andreja niekedy veľmi nebezpečné.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU a TU